Thầy Duy Lực giải đáp thắc mắc, danh mục 2 (audio)

Tất cả các câu giải đáp đều là âm thanh dạng mp3,  bạn chỉ cần bấm vào để nghe trực tiếp hoặc tải về máy của mình. Chúng tôi chỉ ghi dấu hiệu âm thanh ở câu đầu tiên, các câu sau cũng là âm thanh dù không ghi dấu hiệu.

Mở thư mục Âm thanh 1 trong đó có các câu sau :

51. Duc vọng tình thức của con người- Thức chuyển thành trí

52.  Tâm như hư không vô sở hữu nghĩa là gì ?

53. Tỉ phú ngu ngốc- Hạnh Bồ Tát- Phật tánh là gì ?

54. Lục thức tăng cường sức mạnh của lục căn- Lục tặc là gì ?

55. Lục căn hữu hình, lục thức vô hình- thoại đầu- vô thủy vô minh

56. Nhập lưu vong sở- phá chấp năng và sở- công dụng của tâm không

57. Ngũ đình tâm quán- nghiệp chướng từ đâu- tâm vô hạn- trí óc hữu hạn- tin tự tâm

58. Cảm thấy mọi vật tròn đầy- 50 thứ tà ma- nghĩa 3 câu

59. Phép đối của Lục Tổ- Nhân của Sắc Không- Thiên Long nhất chỉ thiên

60. Phật là gì ? Từ bi khác với bác ái ra sao ?

61. Sơ tham- Lão tham- Ngón tay Mặt trăng- Tăng và Ni- Độ không độ

62. Mục Kiền Liên- Lực hấp dẫn- Cứu độ- Tịnh độ- Từ bi bác ái- 5 thứ nghi

63. Chủ nghĩa- Tốc độ- Thiện ác- Năng lượng của Tâm- Mộng du- Thói quen

64. Niết bàn- Cho là- Ngũ uẩn- Chuyên biệt và khả biến- Thiện ác- Thân trung ấm

65.  Huỳnh Đình Kiên- Đầu thai- Khứ hậu lai tiên- Chiêm bao- Tăng và Ni

66. Họa sĩ- Tâm cố chấp- Trung Quốc 8 tông PG- Tịnh độ cũng là Thiền- Bát thức

67. Một ca thực tiễn- Não không biết nhưng làm tốt- Tiền ngũ thức

68. Ý thức- Nhất niệm vô minh- Tự tánh không biết mà biết tất cả- Trung quán luận- Thuyết Hoa ngữ

69. Tâm là gì ? Yếu chỉ Trung quán luận

70. Tham thiền thế nào ? Tứ tướng- Từ bi khác bác ái- Tranh luận- Phật không kiến lập chân lý

Phụ lục : Bài hát Bát nhã ba la mật đa tâm kinh

71. Giới luật Bồ Tát tại gia

72. Thầy Minh Hiền đọc thuyết lý về luân hồi

73. Thế nào là không biết ?

74. Thoại đầu là gì ?

75. Thoại đầu và Tri kiến

76. Thụ thai vô tính có trái với luật nhân quả không ?

77. Các triệu chứng khi tham thiền

78. Tu mà không học có phải là tu mù không ?

79. Vì sao sanh ra làm người nữ ?

80. Ý Kinh và Lý Kinh

81. Ý nghĩa của quy y

82. Nên tu theo Thiền tông hay Tịnh độ tông ?

83. Đối chiếu Tổ Sư Thiền và Kinh Lăng Nghiêm

84. Thủ đoạn của các thiền sư để phá sở tri chướng

85. Thiền học

86. Tánh không của Tâm và Vật

87. Làm sao để Đạo Tâm trường tồn

88. Vì sao cần phải tham thoại đầu ?

89. Kinh nghiệm thực hành tham thoại đầu

90. Tóm tắt về tham Tổ Sư Thiền

91. Tâm bất nhị- Thoại đầu- Tánh thấy bất sinh bất diệt

92. Các ngoại đạo- Tranh cãi- Phân biệt chánh tà

93. Lại tranh cãi- Xá lợi cũng là ảo- Thế lưu bố tưởng- Trước tưởng- Phá chấp

94. Như thị- Phỉ báng- Chúng sinh là Phật đã thành- Mâu thuẫn của Hawking- Hội Long Hoa

95. Vô sở hữu- Tánh Không- Như Lai- Niết Bàn- Lục căn

96. Chấp trước là thế gian pháp- Thọ Tưởng Hành Thức- Đọc Kinh tăng cường lòng tin

97. Thiền sư và Ngoại đạo- Người tu Singapore- Xá lợi- Bát nhã và Từ bi- Bất biến và tùy duyên

98. Phật xuất gia- Sanh tử- Tứ tướng- Vô minh

99. Tông chỉ Thiền- Thiên Thai tông- Hoa Nghiêm tông

100. Kinh Viên Giác- Tứ tướng- Phật pháp lìa đúng sai- Cọp chợ

Minh họa thêm : Người nữ là cọp chợ – Lý Na – Karaoke -Việt dịch

Advertisement

About Duy Lực Thiền

Tổ Sư Thiền do cố hòa thượng Thích Duy Lực hướng dẫn
Bài này đã được đăng trong Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3). Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Thầy Duy Lực giải đáp thắc mắc, danh mục 2 (audio)

  1. Pingback: Thầy Duy Lực giải đáp thắc mắc, danh mục 2 (audio tiếp) | Truyen Binh

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s