Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 3 (Audio mp3)

Tất cả các câu giải đáp đều là âm thanh dạng mp3,  bạn chỉ cần bấm vào để nghe trực tiếp hoặc tải về máy của mình. Chúng tôi chỉ ghi dấu hiệu âm thanh ở câu đầu tiên, các câu sau cũng là âm thanh dù không ghi dấu hiệu.

Mở thư mục Âm thanh 2 trong đó có các câu sau :

101 Vô tu vô chứng- Kỹ sư- Luật sư- Thiện ác, vô ký- Đại Thế Chí, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục

102 Vô sở trụ, tùy duyên- Ý chỉ trung quán- Phá nhân duyên- Phá khứ lai- Phá lục tình

103 Phá ngũ ấm- Phá lục chủng- Quán tam tướng- Kỹ sư Bi Lý

104 Ms Loan nghe qua liền vào cửa- Ấn chứng với Lai Quả, Hư Vân, Nguyệt Khê

105 Hư Vân gặp ông tăng sửa đường núi Kê Túc, Vân Nam- Thức thứ 6 tập thuần thục cũng ảnh hưởng thức thứ 7

106 Hữu tình- Phép an tâm- Hồi hướng- Biểu đồ của Nguyệt Khê-Newton Einstein- Thích ca- Chủ Khách

107 In kinh- Biên kiến- Vô ngã- Thí nghiệm của Pavlov- Chư Phật Bồ Tát- Ni Liễu Nhiên- Ni Thực Tế

108 Nhân vô ngã- Ác thú và người- Luật nhân quả- Bảo nhiệm- Khất thực

109 Phép Khất thực- Tìm thầy học đạo- Tông và Phái- Vấn đề truyền pháp-3 cấp Tịnh Độ- Thiền của giáo môn

110 Sư Đế Nhàn Thiên Thai tông- Quỷ- Bác Sơn- Cao đẳng Huệ Nghiêm- Vũ trụ quan Thế kỷ 21

111 Chiến tranh do ngã chấp- Tân Phong thiền sư- Tam bảo- Tha lực, tự lực

112 Truyền đăng lục- Xưa tuỳ cơ sau mới gọi là công án, thoại đầu- Hào quang- Luật sư Huệ Nam và thiên thần

113 Sư Vân Tùng- 4 câu hỏi- Chấp ngại- Tướng lưu trú- Tưởng- Thiền hội Triệu Châu 20người

114 Vì sao các nước theo PG chậm phát triển ? Lý Văn Bi (Arizona)

115 Khoa học chưa biết Mạt na và A lại da thức- Chánh trí- Như như- Tam tự tánh- Bát thức

116 Hành bổn phận- DNA- Cộng nghiệp, biệt nghiệp- Tướng, tưởng, hành ấm- Tam tịnh nhục

117 Khất thực tại các nước tiểu thừa- Tỉ phú ăn chay- Lời mở đầu ý chỉ trung quán- Phá hành

118 Chấp giả là giả càng khó trị- Tất cả tai hoạ là do cái biết- Tập cho trẻ tham thiền- Kinh nghiệm niệm Phật

119 Hám Sơn 20 cuốn- Tứ tướng- Lực học Thích Ca- Định Huệ- Lời dạy của Lục Tổ

120 Tham thoại đầu có thấy gì là sai- Hawking- Hoạt bát vạn năng- 4 bài kệ của Vĩnh Gia- Mạt pháp

121 Số lượng- Xá lợi- Kể chuyện Batan- 4 điều khó- Cháu Đạt Ma- Tiểu sử Einstein- Bác sĩ Sabin

122 Giải ngộ, chứng ngộ- Ưu tiên 1 : hỏi và nhìn- Vua, Thừa tướng kiến tánh

123 Thiền sư bắt trộm- Chân Hạnh- Từ Ân- Tăng TQ- Sư Thông Biện- Kể về hiện tượng

124 Không tranh cãi- In kinh- Bổn phận- Thiền con ve-Mù chữ kiến tánh- Sắp xuất gia tại Cư Sĩ Lâm

125 Cầu xuất gia với Văn Thù- Nhân duyên xuất gia- Cách tham thiền-Ms Phương Canada

126 Sắc Không- 18 giới- 7 Đại- Hoa đốm- Lục tặc

127 Định Huệ không hai- Không, Giả, Trung- Pháp Nhãn Văn Ích

128 Ý Phật là phá chấp- Tập khí là thói quen của não- Chướng ngại của Thông Biện là chấp ngã

129 Pháp Nhãn (Hàn Quốc)- Lâm Tế, Tào Động (Nhật)- Nam Hoa, Cao Mân nay chỉ còn là giáo môn

130 Xuất gia phải có chánh nhân (giải quyết sanh tử)- Truyền giới- Sa di 10 giới

131 Đảnh lễ- Vấn tấn- Xử lý phạm giới- Giá giới 遮 戒

132 Tánh giới, giá giới- 4 trọng giới- Chánh định- Tọa thiền

133 Cái dụng của Không- Bát quan trai- Tam thừa- Vô sở cầu

134 Huỳnh Bá và Lâm Tế- Tập khí- Động đất- Thái hậu mất bảo châu

135 Chân lý không thể kiến lập- Duy trì thân người- Không biết không lo

136 Quảng Hưng Long- Con ngổ nghịch- Học sinh lớp 11- Cô thợ may

137 Bơm mực- Tham thiền lười học- Huỳnh Bá, Lâm Tế- Thí nghiệm Pavlov

138 Bất biến tùy duyên- Ba tiếng Tốt- Nam Hoài Cảnh- Hầu Giáo thọ- 3cấp trì giới

139 5 phái Thiền- Hàn Quốc, thấu công án- Lâm Tế sấm sét- Tào Động ôn hòa- Thiền quán- Chuyển nghiệp

140 Nghĩa 3 câu- Đệ tử kiến tánh trước thầy- Chấp ngã, pháp, không- 4 A Hàm

141 Sư giả khất thực chợ cá- Sư Tây Tạng ăn mặn- Tứ tướng

142 Như Lai Thiền- Samatha- Tammabatde- Thiền na- Tổ Sư Thiền- Hiển dụng của Tâm

143 Các vị đắc đạo dùng thần thông di chuyển bằng tâm linh hay bằng thể xác ?

144 Con không biết vì sao tham thiền lâu năm mà không khởi được nghi tình ?

145 Giải thích biểu đồ 4 thừa của Sư Nguyệt Khê

146 Tông chỉ Tổ Sư Thiền- Thiên Thai Tông- Hoa Nghiêm Tông

147 Khoa học (Lời nói đầu trong Vũ Trụ Quan Thế kỷ 21) và Phật pháp

148 Kể chuyện thiêu người chết của Tổ Sư Thiền

149 Giác ngộ rồi có trở lại làm chúng sinh nữa không ?

150 Hai thời công phu mỗi ngày do ai soạn, để làm gì ?

Advertisements

About Duy Lực Thiền

Tổ Sư Thiền do cố hòa thượng Thích Duy Lực hướng dẫn
Bài này đã được đăng trong Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3). Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s