Monthly Archives: Tháng Tư 2011

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 5 (Audio mp3)

Mở thư mục Âm thanh 3 trong đó có các câu sau : 201 Sanh sản vô tính có phải là tạo ra một linh hồn ? 202 Bộ lạc Cogi sinh hoạt giống Tăng đoàn ? 203 Chưa ngộ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 4 (Audio mp3)

Mở thư mục Âm thanh 2 trong đó có các câu sau : 151 Cư sĩ Miền Tây hỏi về Chân Như, Diệu Hữu 152 Cái không biết của Tổ Sư Thiền có khác với Như Lai Thiền không ? … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

ÁI BIỆT LY KHỔ : HÒN VỌNG PHU VÀ MẠNH KHƯƠNG NỮ

HÒN VỌNG PHU Hòn vọng phu là tượng đá thiên nhiên có hình người đàn bà ôm con trông ngóng chồng về. Dân gian tưởng tượng nên những câu chuyện lãng mạn và bi thương mà kết cục là người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà sau | 1 bình luận

OÁN TẮNG HỘI KHỔ : ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA (DEVADATTA)

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư Việt dịch và biên soạn phụ lục: Cư Sĩ Hạnh Cơ Hiệu đính: Nữ Cư Sĩ Tịnh Kiên Thân vương Bạch Phạn (Suklodana – Sukkodana) là bào đệ của vua Tịnh Phạn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà sau | 1 bình luận

LỰC HỌC THÍCH CA ĐỐI CHIẾU VỚI CƠ HỌC NEWTON VÀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI CỦA EINSTEIN

Lực học là môn nghiên cứu tác động của lực đối với vật chất, thuật ngữ thông dụng gọi là Cơ học (Mechanics) hoặc có khi gọi là Động lực học (Dynamics). Cơ học cổ điển của Newton, ta tạm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 7 bình luận