Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 10 (Audio mp3)

Mở thư mục Âm thanh 5 trong đó có các câu sau :

452 Ngồi tham khoảng 2,3 tiếng được không, con thích ngồi hơn đi ?

453 Mãi giữ chánh niệm không biết có rơi vào tịch tịnh không ?

454 Cái vi tế vô minh là như thế nào ? SP giảng 2 thứ chiêm bao

455 Thấy rồi không còn thấy nữa, biết rồi không còn biết nữa, con không hiểu ?

456 Khi người chết, 6 thức ra trước, mạt-na và a-lại-da ra sau phải không ?

457 Giúp người thì người bị nợ, vay trong lúc người bị thiếu thốn

458 Có 1 số hành giả công phu trong lúc làm việc, tính toán không được chính xác

459 Thế nào là giải thoát sanh tử, thế nào là Bi Trí Dũng ?

460 Con thắc mắc hòa thượng chưa kiến tánh sao dẫn dắt tăng ni phật tử được ?

461 Tham thoại đầu thì được kiến tánh, nếu không tham thì đi ngược sao ?

462 Thầy kiến tánh có độ trò được không ? Giảng không có sự bắt đầu

463 Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy phá Căn, Trần, Thức, tại sao ?

464 Hành giả sơ cơ trình sự hiểu về thực hành tham Tổ Sư Thiền

465 Nhìn vào tâm không biết đến ngoại cảnh, tham như vậy có đúng không ?

466 Muốn trừ ngã mạn phải làm sao, tứ tướng là gì ?

467 Giúp người khác tham thiền sao cho đúng, nhất thiết duy tâm tạo nghĩa là gì ?

468 Tu TST thân nhân chết, mời chư tăng tụng kinh như giáo môn được không ?

469 Cái dụng của Phật và Tổ có đồng nhau không, làm sao lìa tứ cú ?

470 Khai thị cho người mới phát tâm hiểu rõ lợi ích của tham Tổ Sư Thiền

471 Hành giả trình sở chứng và sự biết ơn thầy

472 Con ăn chay không làm đồ mặn cho các con ăn, như vậy có thiếu trách nhiệm làm mẹ không ?

473 Khai thị cái dụng khắp không gian của tâm, lấy da làm thí dụ

474 Thiền Tịnh song tu 10 người thành tựu cả 10, chỉ tu Thiền không tu Tịnh Độ, 10 người chỉ thành tựu 1 ?

475 Tại sao Chứng Đạo ca nói ngoại đạo thông minh chẳng trí huệ ?

476 Giảng Kinh Lăng Nghiêm- Sự thấy không phải con mắt

477 Sau khi chết có hay không có linh hồn ?

478 Trình công phu xin SP xem có phải nghi tình không ?

479 Gặp cảnh thuận nghịch phải khéo hồi hỗ, nếu không ắt theo nghiệp khác

480 Hòa thượng Tuyên Hóa kiến tánh triệt để chưa, có được ngài Hư Vân ấn chứng không ?

481 Bình thường rất ít chiêm bao nhưng khi tham thiền đêm nào cũng chiêm bao, sợ có sai ?

482 Giữ dâm giới trong Bồ tát giới là phải giữ thế nào ?

483 Sau một thời gian tham thiền thấy tâm được thanh tịnh

484 Tất cả chúng sanh do một niệm bất giác mà sanh ra thế giới sơn hà đại địa phải không ?

485 Có phải âm phủ dương gian đồng nhất lý ? Có 18 tầng địa ngục không ?

486 Thắc mắc cái không biết của TST làm sao độ chúng sinh ?

487 SP giải thích tứ tướng trong kinh Kim Cang

488 SP giảng 4 thứ đối đáp của Đức Phật

489 Thắc mắc sao gọi là Tâm Sở sao gọi là Tâm Vương ?

490 Tham câu Thế nào là câu nói vượt ngoài thanh giác có kiến tánh không ?

491 Nhân sinh quan và vũ trụ quan nghĩa như thế nào ?

492 Thắc mắc phẩm thứ 15 Tùng Địa Dũng Xuất trong Kinh Pháp Hoa

493 Lấy tâm phàm phu đo lường tánh Như Lai giống như lấy lửa đom đóm đốt núi Tu Di

494 Kinh Viên Giác nói tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác, con không hiểu ?

495 Con có 1 vật trình hòa thượng xem có phải của báu Như Lai không ? An thân lập mệnh chỗ nào ?

496 Tham thiền mà hoàn cảnh không thuận tiện ăn chay, vậy có kiến tánh không ?

497 Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai, nghĩa là sao ?

498 Quá khứ, hiện tại, vị lai Tâm đều bất khả đắc, nghĩa là sao ?

499 Người đời làm việc ác, gặp TST tu kiến tánh, có gặp nghiệp dữ không ?

500 Con tham chưa được, chỉ như niệm Phật, vậy phải làm sao ?

Advertisements

About Duy Lực Thiền

Tổ Sư Thiền do cố hòa thượng Thích Duy Lực hướng dẫn
Bài này đã được đăng trong Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3). Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s