Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 13 (Audio mp3)

Mở thư mục Âm thanh 7 trong đó có các câu sau :

601 Phật tử sơ cơ muốn hiểu vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ

602 Không có nhân duyên với Phật là vĩnh viễn hay chỉ một thời gian ?

603 Nhất niệm vô minh là gì có phải vọng khởi không ?

604 Cảnh giới vô niệm lấy gì để phá, phá cái gì ?

605 Trước khi tu tối thượng thừa có cần tu qua tiểu thừa không ?

606 Phật A Di Đà bao nhiêu tuổi- bất định tánh có kiến tánh không hay pháp môn nào quả vị nấy ?

607 Hành giả trình bày tâm trạng khi tu Tổ Sư Thiền

608 Dùng cái biết để tu có thể kiến tánh không ?

609 Hỏi thế nào để khỏi thành niệm, nhìn thế nào để khỏi thành trụ ?

610 A Nan thoát nạn Ma Đăng Già nhờ chú Lăng Nghiêm, ngày nay chúng con nhờ chú được không ?

611 Thường ứng chư căn dụng mà chẳng phân biệt tướng là gì ?

612 Thế gian lấy cái vui trị phiền não mà không hết, vậy lấy cái gì trị được ?

613 Quy củ Tòng Lâm như thế nào ?

614 Phật dạy phát Bồ Đề Tâm là phát cái gì ?

615 Từ khi uống thang rượu thuốc thì lòng tin tự tâm không còn nữa

616 Một vị tăng trình kệ bị quở vì quá sai lầm

617 Không tập tham thiền lúc làm việc khi chưa tới mức tự động

618 Theo bộ óc hiện nghiệp là tướng bệnh, lìa bộ óc là tướng mạnh

619 Phật muốn mình trong mở mắt chiêm bao thức tỉnh, có lý hay không lý là sản phẩm của bộ não

620 Hành giả nói biết cái vô tướng, SP hỏi người biết vô tướng là ai

621 Thắc mắc về lời của Phật- Kiến tánh thì bộ óc làm đày tớ Phật tánh

622 Tánh tướng bất nhị- Tự tánh không hữu ngã, không vô ngã

623 Phật tử hỏi ở VN nơi nào có Tòng Lâm- Năng lực của Tâm là có sẵn không phải do học

624 Báo chí nói Phật giáo là 1 trong 3 tôn giáo chính, có phải không ?

625 Nói con người có số phận có đúng giáo lý Phật không ?

626 Xin giảng lại Khoa học và Tâm linh

627 Khi kiến tánh thì cái sức của Tâm như thế nào ?

628 Xin hỏi chướng duyên và thuận duyên của SP trong cuộc đời tu tập ?

629 Trình công phu nhìn chỗ một niệm chưa sanh, sau 6 tuần, nhìn thấy máu lưu thông trong cơ thể

630 Phật tử ăn chay ăn hột gà công nghiệp được không ?

631 Người chưa ăn chay tham Tổ Sư Thiền được không ?

632 Sự Sự vô ngại pháp giới của tông Hoa Nghiêm ?

633 Có phải 28 vị Tổ Ấn Độ do Tổ Sư Thiền mà kiến tánh ?

634 Con chỉ mong giải quyết được cái khổ lẩn quẩn trong thế gian này ?

635 Trong lúc đi hương con có cảm giác muốn té ?

636 Làm như Phật mới kiến tánh, còn nghiệp thức của chúng con thì làm sao ?

637 Có phải tu thiền chỉ thờ Phật Thích Ca và Tổ Ca Diếp ?

638 Tại sao ngài Nguyệt Khê dạy khán còn ngài Lai Quả dạy đề khởi thoại đầu ?

639 Cái tánh thấy với Phật tánh có khác nhau không ?

640 Hành động đánh hét chửi mắng của các vị Tổ nhằm mục đích gì ?

641 Cúng dường cho một đạo nhân vô tâm còn hơn cúng dường Phật là sao ?

642 Ăn thịt cá có ảnh hưởng đến tham sân si không ?

643 Hành giả TST muốn phát tâm phổ biến với bạn bè, phải làm sao ?

644 Ngộ và kiến tánh có khác nhau không ?

645 Xin SP khai thị cái không biết cho con hiểu

646 Ở Tòng Lâm cá nhân không được nhận tín thí và thu đệ tử

647 Trình sơ chứng, SP bảo quăng hết, hãy như một người khờ ngốc

648 Tiểu thừa thiền, Đại thừa thiền có phải là Như Lai thiền không ?

649 Quá trình tham thiền có xen sự hiểu biết, có hại gì không ?

650 Tự tánh vốn sẵn có đầy đủ, sao bộ não xen vào ?

About Duy Lực Thiền

Tổ Sư Thiền do cố hòa thượng Thích Duy Lực hướng dẫn
Bài này đã được đăng trong Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3). Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s