Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 20 (Audio mp3)

Mở thư mục Âm thanh 10 trong đó có các câu sau :

951 Tham thiền có cần tu Lục Độ không ?

952 Có phải thương con cháu quá, sau khi chết, tái sinh vào gia đình cũ không ?

953 Tụng kinh là tụng bằng Thức hay bằng Trí ? Tụng kinh có nghịch với tham thiền không ?

954 Các hành vô thường là pháp sanh diệt, hết sanh diệt, tịch diệt là vui ?

955 Con giữ được nghi tình thì tâm con trống rỗng, vậy có đúng không ?

956 Đã tạo nhiều nghiệp ác, mình tu có bù trừ được không ?

957 Khi cái nhìn đã quen rồi thì phải quét luôn cái nhìn, có đúng không ?

958 Con thỉnh kinh sách do SP dịch về đọc, có thêm cái biết không ?

959 Con đang tham nghi tình mạnh, tự nhiên có câu trả lời

960 Sanh tử vô minh phải do A lại da thức và Mạt na thức làm việc không ?

961 Tại sao nhờ hành động ném vàng xuống sông của vị tăng kia mà ngài Đại Huệ ngộ ?

962 Tham thiền có nên thỉnh thoảng giữ huyệt đơn điền cho cơ thể khỏe mạnh không ?

963 Cảnh giới không có niệm thì lấy gì để phá, phá cái gì ?

964 Từ ngày tham thiền, tâm con an lạc mà mọi người xa lánh con là tại sao ?

965 Thắc mắc của đứa bé 3 tuổi (con của hành giả tham thiền)

966 Bệnh mộng du là gì ?

967 Thắc mắc đi hương không có nghi tình

968 Niệm Phật đến thanh thanh tịnh tịnh, lúc đó tham thoại đầu mới kiến tánh phải không ?

969 Không gặp minh sư, đọc sách, tham thoại đầu một mình có kiến tánh được không ?

970 Bố thí có lỗi với trời không ?

971 Có thể cất Cốc quyết tu Tổ Sư Thiền được không ?

972 Con có người em gái tự nhiên xưng là lính tử trận, có trị được không ?

973 Bác sĩ mổ bệnh nhân, chẳng may bệnh nhân chết, vậy có tội không ?

974 Cư sĩ nhận tiền của người ta cho, đời sau có phải trả nợ không ?

975 Con thắc mắc câu Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác do chư Tổ dạy, xin khai thị

976 Phật tử đánh bài, mua số đề, vé số, có phạm giới không ?

977 HG có mẹ 80 tuổi, đã thọ Sa Di 10 năm, rất sợ chết và luyến người thân, SP có cách nào giúp ?

978 Tam Tạng Kinh và 12 phần giáo có tương ưng Tổ Sư Thiền không ?

979 Lâu nay tu thập thiện, nếu tu TST có cần tu thập thiện nữa không ?

980 Xin khai thị Tâm Vật hợp nhất của Đại thừa và Phi Tâm Phi Vật của Tối thượng thừa

981 Tu TST lâu dài có thể nhất tâm bất loạn được không ?

982 Con tham câu thoại có lúc nhanh lúc chậm lúc mất luôn vậy là sao ?

983 Câu Trong tâm có lửa con xin lạy, Hãy đến bên bờ hỏi thái dương, có phải của người kiến tánh ?

984 Thắc mắc về lời khai thị của ngài Bác Sơn và ngài Lai Quả

985 Xin giảng bài kệ Lặng lặng tĩnh tĩnh phai, Tĩnh lặng hôn trầm sai…

986 Tỳ kheo đảnh lễ Tỳ kheo ni là không đúng, vậy Tỳ kheo ni có bị nhân quả không ?

987 Chuyện Long Nữ trong kinh Pháp Hoa cúng dường hạt châu được thành Phật

988 Có thọ giới và không thọ giới công phu có khác nhau không ?

989 Tứ liệu giản của ngài Lâm Tế ý nghĩa ra sao ?

990 Tâm chứng Sơ, Nhị, Tam, Tứ Thiền là như thế nào ?

991 Cái nghi ánh sáng lạ trong Kinh Pháp Hoa có khác với cái nghi của TST không ?

992 Tại sao ngài Ca Diếp không nhập định ở Ấn Độ mà nhập định ở Vân Nam TQ ?

993 Năng lễ Sở lễ tánh không tịch nghĩa là gì ?

994 Lấy tiền người giàu bố thí người nghèo có nhân quả gì không ?

995 Con thỉnh kinh sách của SP dịch về đọc có thêm sở tri chướng không ?

996 Cư sĩ mời Tăng dự lễ cưới Tăng có nên đi không ?

997 Giới chẳng ăn phi thời và giới thứ 17 của Bồ tát tại gia

998 Người không xuất gia có thể lãnh thọ bố thí để tu hành không ?

999 Thắc mắc việc cúng cô hồn rằm tháng 7, xin SP khai thị

1000 Con tham thiền suốt đêm không ngủ, sáng ra vẫn khỏe, sao lạ vậy ?

About Duy Lực Thiền

Tổ Sư Thiền do cố hòa thượng Thích Duy Lực hướng dẫn
Bài này đã được đăng trong Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3). Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s