Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 25 (Audio mp3)

Mở thư mục Âm thanh 13 trong đó có các câu sau :

1201 Thế nào là công phu cách vật đến vật cách, thế nào là đạo lực chuyển được nghiệp ?

1202 Trách nhiệm của người tuần hương như thế nào ?

1203 Giải thích tình trạng hưu dụng của lục căn

1204 Một đạo nhân hỏi Diệu trạm tổng trì bất động tôn nghĩa là gì ?

1205 Làm nghề biển nghề rẫy, tự thấy sát sinh nhiều, bây giờ phải làm sao ?

1206 Trong Duy thức học nói Ngũ tiền năng là như thế nào ?

1207 Khi người chết, cái thần thức có đồng a lại da thức không ?

1208 Phật bác bỏ sự thay đổi 4 duyên không phải là nghĩa rốt ráo

1209 Tạo nhân gì mà bị chết đói ?

1210 Quan Âm diệu trí lực năng cứu thế gian khổ- Trương Bảo Thắng- Nghiêm Tân

1211 Hiện nay xuất hiện nhiều kinh điển ngụy tạo, điển hình là Đại Thừa Khởi Tín Luận

1212 Quan niệm tham thiền không cần học giới luật có đúng không ?

1213 Có 3 đứa cháu uống độc dược cùng chết một lượt, vậy có đầu thai được không ?

1214 Tu TST có tuyệt dục và triệt hết tham sân si không ?

1215 Công phu quên ngoại cảnh có phải chứng đạo không ?

1216 Hữu tâm thì thành chúng sanh, phi tâm thì thành Phật là sao ?

1217 Câu Thường kiến tự kỷ quá nghĩa là sao ?

1218 Thắc mắc về lời giảng của Hòa thượng Từ Thông không có Niết bàn nào cả

1219 Phải chăng những nhà khoa học kiếp trước có tu ?

1220 Nếu nổi lên một niệm phạm giới trộm cắp, thì bất cứ người nào cũng phạm giới trộm cắp ?

1221 Nghe các thầy nói người tự tử chết, hồn vật vờ vật vưởng như người thế gian không có hộ khẩu ?

1222 Địa ngục có ở thế gian hay ở một cảnh giới nào khác ?

1223 Nhất xiển đề không tin nhân quả và Phật pháp, sau này có thể thành Phật không ?

1224 Thắc mắc việc các tông phái đều cho tông mình là hơn hết

1225 Trình kiến giải về ngài Toàn Khoát không công nhận ngài Đức Sơn và Động Sơn

1226 Lời đề nghị tu chỉnh quy củ thiền đường của thầy Thiền Đức

1227 Khai thị tư cách trụ trì Thiền tông

1228 Không thấy Lục Tổ tu gì hết, sao được kiến tánh ?

1229 Một số hành giả bất kính Tăng Ni nên bên ngoài ngoại đạo phỉ báng

1230 Thắc mắc về tội Ba la di của Thanh văn và Bồ tát, quả báo có đồng hay không ?

1231 Không phân biệt vọng tưởng, nó liền tiêu, còn suy nghĩ phân biệt thì nó kéo dài

1232 Xin SP nói rõ nhiệm vụ của quan sát viên thiền đường

1233 Lúc tham thiền tay chân bị co giật là tại sao, có thể tiếp tục không ?

1234 Là sơ tham, chúng con rất muốn nghe SP kể lại kinh nghiệm tu hành của mình

1235 Tại sao Tăng độ Ni là có lỗi, con không hiểu ?

1236 Hành giả tham thiền hỏi pháp thế nào mới đúng ?

1237 PG Nam tông không cho người nữ thọ giới Tỳ kheo, vậy có đúng không ?

1238 Xuất gia có nguyện, nếu làm không xong sẽ đọa 3 đường ác, khi về nhà có bị gì không ?

1239 Khi không có SP vị nào là người kế thừa để chúng con nương theo học hỏi ?

1240 Cùng Đạo tương ưng, cùng Tình tương ưng nghĩa là sao ?

1241 Ý nghĩa câu Pháp giới bất khả đắc, Niết bàn bất khả đắc ?

1242 Xin SP giải thích bài kệ của ngài Động Sơn Lương Giới

1243 Con nghe người ta nói trời đánh là bị xóa sổ, có thật vậy chăng ?

1244 Cư sĩ tại gia còn chung sống vợ chồng, tham thiền đến kiến tánh được không ?

1245 Tổ Đạt Ma nói kiến tánh thì đại tội cũng hết, vậy nhân quả thế nào ?

1246 Con tham thiền gia đình lộn xộn hoài, có phải bị khảo không ?

1247 Kinh Bát Vương có phải của Phật không ?

1248 Trình nỗi vui mừng của một Sư Cô khi gặp được pháp môn TST

1249 Chưa tham thiền, gặp cảnh ý thức liền nhận, sao tham thiền rồi nó còn hoạt động mạnh hơn ?

1250 Có 1 vị không muốn con tu pháp môn TST nên nói những điều không tốt về SP

About Duy Lực Thiền

Tổ Sư Thiền do cố hòa thượng Thích Duy Lực hướng dẫn
Bài này đã được đăng trong Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3). Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s