Monthly Archives: Tháng Năm 2011

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 17 (Audio mp3)

  Mở thư mục Âm thanh 9 trong đó có các câu sau : 801 Xin giải thích chữ Lạc đường tự tại trong Thiền thất khai thị lục 802 Tham thiền thành khối, Diêm La vương có bắt được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 16 (Audio mp3)

Mở thư mục Âm thanh 8 trong đó có các câu sau : 751 Thỉnh chư tăng cúng dường cầu siêu cho người mới chết, người đó có được lợi ích gì không ? 752 Phật có trước hay pháp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 15 (Audio mp3)

Mở thư mục Âm thanh 8 trong đó có các câu sau : 701 Trình trở ngại trên thân lúc đang tham thiền 702 Trình công phu quên mình đang ở đâu 703 Vì sao bài kệ của Huệ Năng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 14 (Audio mp3)

  Mở thư mục Âm thanh 7 trong đó có các câu sau : 651 Trình bày nguyện vọng và xin giúp đỡ để tu hành kiến tánh 652 Trước khi có vũ trụ con người ở đâu, khi đã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 13 (Audio mp3)

Mở thư mục Âm thanh 7 trong đó có các câu sau : 601 Phật tử sơ cơ muốn hiểu vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ 602 Không có nhân duyên với Phật là vĩnh viễn hay … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

ĐẶC ĐIỂM CỦA BLOG DUY LỰC THIỀN

I/ Nơi lưu trữ hầu hết các giải đáp thắc mắc của Thầy Duy Lực dưới dạng âm thanh mp3 thuận lợi cho việc tìm kiếm. Âm thanh đã được giảm kích thước xuống mức tối thiểu để phù hợp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 1 bình luận

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 12 (Audio mp3)

Mở thư mục Âm thanh 6 trong đó có các câu sau : 551 Cư sĩ được mở thiền thất không, người chưa kiến tánh được phép dạy TST không ? 552 Có phải niệm Phật đến vô niệm là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 11 (Audio mp3)

Mở thư mục Âm thanh 6 trong đó có các câu sau : 501 Tham thiền được 1 năm, không màng mua bán, không biết đám con của con ra sao ? 502 Trốn đi xuất gia, mẹ đòi tự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 10 (Audio mp3)

Mở thư mục Âm thanh 5 trong đó có các câu sau : 452 Ngồi tham khoảng 2,3 tiếng được không, con thích ngồi hơn đi ? 453 Mãi giữ chánh niệm không biết có rơi vào tịch tịnh không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thầy Duy Lực giải đáp,danh mục 9 (Audio mp3)

  Mở thư mục Âm thanh 5 trong đó có các câu sau : 401 Sư Phụ khai thị về nghi tình 402 Muốn chuyển qua tu TST nhưng sợ sau này không còn được SP hướng dẫn 403 Có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này