Monthly Archives: Tháng Sáu 2011

Thế lưu bố tưởng và các hiện tượng lạ thường

Phật giáo nói rằng cuộc sống ở thế gian là thế lưu bố tưởng. Thế lưu bố tưởng 世流布想  là tưởng tượng bình thường được lưu truyền rộng rãi qua nhiều đời của thế nhân. Trong kinh “Đại bát Niết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 5 bình luận

Lục căn, lục trần, lục thức = 18 giới

LỤC CĂN, LỤC TRẦN, LỤC THỨC 18 CẢNH GIỚI Lục căn, lục trần, lục thức là bộ phận quan trọng của thuyết Thập nhị nhân duyên Phật giáo nhằm giải thích thực tướng của thế giới. Căn bản nhất là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 1 bình luận

Khi Vật lý gõ cửa Bản thể học

Khi vật lý gõ cửa bản thể học Nguyễn Tường Bách Thứ Hai 27, Tháng Mười 2008 Khủng hoảng về vật lý hiện nay là khủng hoảng về ontology, khủng hoảng về bản thể học của thế giới chúng ta. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 2 bình luận

Cốt tủy của Phật pháp

NHỮNG ĐIỀU CỐT YẾU CỦA PHẬT PHÁP Giáo pháp của Đức Phật nói rằng vũ trụ vạn vật, không gian, thời gian, số lượng vật chất chỉ là ý thức, là cảm giác, chứ không có thật, thế gian chỉ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 5 bình luận

Thầy Duy Lực giải đáp, liên quan nhân vật lịch sử 2 (Danh mục 33- Audio mp3)

Mở thư mục Âm hình 2 trong đó có các câu sau : 1017 Thắc mắc việc vua A Xà Thế mắc tội ngũ nghịch, vậy mà nghe Phật thuyết pháp, tội tiêu được (61) 1032 Bài kệ của Tuệ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thầy Duy Lực giải đáp, liên quan nhân vật lịch sử 1 (Danh mục 32- Audio mp3)

Mở thư mục Âm hình 1 trong đó có các câu sau : 2. Lục Tổ Huệ Năng là người nước nào ? (01) 10. Nói về Đại Trí Độ Luận của Long Thọ Bồ Tát (02) 12. Bốn bài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 31 (Audio mp3)

Mở thư mục Âm thanh 16 trong đó có các câu sau : 1501 Ngài Hư Vân ngài Lai Quả sao lại để tóc dài ? 1502 Con không hiểu một đoạn trong Tham Thiền Cảnh Ngữ 1503 Tụng Bát Nhã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

Đại Huệ Ngữ Lục

Tông Cảo Thiền Sư – Đại Huệ Ngữ Lục Tỳ Kheo Thích Duy Lực dịch từ Hán sang Việt và lược giải Từ Ân Thiền Đường xuất bản 1992 Đại Huệ Tông Cảo  大慧宗杲 (1088-1163) Đại Huệ Ngữ Lục mp3 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh sách | Bình luận về bài viết này

Truyền Tâm Pháp Yếu – Hoàng Bá Hy Vận

Hoàng Bá Thiền Sư – Truyền Tâm Pháp Yếu Truyền Tâm Pháp Yếu- Hoàng Bá Hy Vận mp3 (Trích trong Chỉ Nguyệt Lục của bộ Tục Tạng Kinh) Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực Từ Ân Thiền Ðường Hoa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh sách | Bình luận về bài viết này

Triệu Luận Lược Giải

Triệu Luận Lược Giải Tác Giả: Tăng Triệu 僧 肇 Ðại Sư  (374-414) Lược Giải: Hám Sơn 憨 山 Ðại Sư  (1546-1623) Triệu Luận Lược Giải – Tăng Triệu -Hám Sơn Chú Giải mp3 Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Duy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh sách | Bình luận về bài viết này