Thầy Duy Lực giải đáp, danh mục 31 (Audio mp3)

Mở thư mục Âm thanh 16 trong đó có các câu sau :

1501 Ngài Hư Vân ngài Lai Quả sao lại để tóc dài ?

1502 Con không hiểu một đoạn trong Tham Thiền Cảnh Ngữ

1503 Tụng Bát Nhã hàng ngày mà không hiểu

1504 Trình nghi tình xin SP xem xét có phải đại nghi không ?

1505 Thắc mắc tụng kinh, vái lạy, sơn tượng Bồ tát có công đức không ?

1506 Hiểu biết của con về cái Ngộ của Tổ chắc không đúng xin SP chỉ dạy

1507 Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy ngài A Nan ra sao con không hiểu

1508 Một số câu hỏi của hành giả đang tham thiền xin SP khai thị

1509 Sao trong pháp hội Niêm Hoa Vi Tiếu chỉ một mình ngài Ca Diếp ngộ, và trong Kim Quan Phật chỉ duổi chân thị hiện cho một mình Ca Diếp ?

1510 Phát biểu của hành giả đang tham thiền

1511 Gợi ý xin SP chuyển thiền thất từ chùa Từ Ân về chùa Long Nguyên Phú Lâm

1512 Kính bạch SP tham thoại đầu có rơi vào tứ cú không ?

1513 Thắc mắc về thời gian bị đọa địa ngục của người phạm giới

1514 Muốn biết sự truyền thừa đối với hòa thượng- Giảng Như Lai thọ lượng

1515 Lo làm từ thiện, kinh tế gia đình suy sụp, không dám tu, xin SP khai thị

1516 Trong Thiền tông Ý Hội cũng không được

1517 TST dạy chú tâm vào nghi tình quên tất cả, vậy làm sao chúng con học ?

1518 Kính xin SP truyền đạt lại kinh nghiệm hạ thủ công phu của mình để chúng con noi gương

1519 Pháp môn TST trong tương lai sẽ tồn tại và phát triển như thế nào ?

1520 Vô tình thuyết pháp Hữu tình nghe là thế nào ?

1521 Nhứt niệm vô minh có tương ưng như chủng tử hiện hành không ?

1522 Bạch tình thức có tương ưng với Đầu sào trăm thước không ?

1523 Thế nào là nhân quả xuất thế gian ?

1524 Xin SP kể thêm vài mẫu chuyện về tiểu nghi tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ

1525 Tại sao Hữu tình chết trở thành Vô tình ?

1526 SP nêu Giới luật và giảng về Khai Giá Trì Phạm 开遮持犯

1527 Chưa đủ tư cách hoằng pháp mà ra hoằng pháp tội như thế nào ?

1528 Cái không làm sao dung chứa cái có

1529 Sa di chê Tỳ kheo tụng kinh tiếng như chó sủa bị đọa

1530 Thắc mắc khi hỏi pháp thường hay bị dũa

1531 Đại Trí Độ Luận tánh không hiển dụng 10b

1532 Đại Trí Độ Luận tánh không hiển dụng 10c

1533 Đại Trí Độ Luận tánh không hiển dụng 10d

About Duy Lực Thiền

Tổ Sư Thiền do cố hòa thượng Thích Duy Lực hướng dẫn
Bài này đã được đăng trong Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3). Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s