Monthly Archives: Tháng Bảy 2011

Đối chiếu Khoa học và Phật giáo

ĐỐI CHIẾU KHOA HỌC VÀ PHẬT GIÁO Xưa nay đã có rất nhiều sách báo đối chiếu hay so sánh Khoa học và Phật giáo. Người ta so sánh hai môn học rất khác biệt này và thấy chúng có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | Bình luận về bài viết này

Thầy Duy Lực giải đáp : Mở thư mục âm thanh có hình minh họa

Mở thư mục 1 âm thanh có hình (câu giải đáp từ 2-921) Mở thư mục 2 âm thanh có hình (câu giải đáp từ 937-1509)

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này