Monthly Archives: Tháng Mười 2011

Tông chỉ chung của Đạo Phật là phá chấp

TÔNG CHỈ CHUNG CỦA ĐẠO PHẬT LÀ PHÁ CHẤP Toàn bộ giáo pháp của Đức Phật dù liễu nghĩa hay bất liễu nghĩa đều là phương tiện để hướng tới một tâm thái, một hành động giác ngộ mà chúng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 1 bình luận