Monthly Archives: Tháng Ba 2012

Ý NGHĨA CỦA BẤT NHỊ TRONG PHẬT GIÁO

Bất nhị là không phải hai hay nhiều, cũng không phải một, mà là vô lượng hay không có số lượng. Số lượng là số đếm chỉ có trong thế giới tương đối, nhị nguyên. Thế giới đó bị hạn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 1 bình luận

Mối “vạn cổ sầu” của các nhà thơ

Trong thơ Đường của Lý Bạch, bài Tương Tiến Tửu (Xin mời rượu) là rất nổi tiếng. Nguyên văn như sau : 《將進酒》作者:李白 君不見,黃河之水天上來,奔流到海不復回。 君不見,高堂明鏡悲白發,朝如青絲暮成雪。 人生得意須盡歡,莫使金樽空對月。 天生我材必有用,千金散盡還復來。 烹羊宰牛且為樂,會須一飲三百杯。 岑夫子,丹丘生,將進酒,君莫停。 與君歌一曲,請君為我側耳聽。 鐘鼓饌玉不足貴,但願長醉不願醒。 古來聖賢皆寂寞,惟有飲者留其名。 陳王昔時宴平樂,斗酒十千恣歡謔。 主人何為言少錢,徑須沽取對君酌。 五花馬,千金裘,呼兒將出換美酒,與爾同銷萬古愁 Chú thích : 1、將:請。Tương = … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà sau | 1 bình luận

TỨ PHÁP GIỚI CỦA KINH HOA NGHIÊM

Tứ pháp giới là 4 pháp giới đề cập trong Kinh Hoa Nghiêm, bao gồm : 1. Sự pháp giới: các pháp sắc và tâm của chúng sanh mỗi mỗi sai biệt, có giới hạn phân cách, nên gọi là “sự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 1 bình luận

Từ David Bohm đến Kinh Lăng Nghiêm

Như chúng ta đều biết, Albert Einstein là người triển khai thuyết Tương đối cách đây đúng một thế kỷ. Einstein cũng đóng góp rất nhiều cho nền vật lý lượng tử bằng cách là người đầu tiên nêu lên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 2 bình luận