Monthly Archives: Tháng Tư 2012

NỘI DUNG GIÁC NGỘ TRONG PHẬT GIÁO

Kinh điển Phật giáo kể lại rằng Kiều Tất La Thích Ca Tất Đạt Đa (Kosala Akya Siddhartha) gọi tắt là Thích Ca, sau 6 năm tu khổ hạnh cùng với 5 anh em Kondana (Kiều Trần Như), Bhadhya (Bạt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 1 bình luận

KHẮP KHÔNG GIAN, KHẮP THỜI GIAN VÀ VÔ SỐ LƯỢNG CÓ Ý NGHĨA GÌ ?

Cuộc sống đời thường của chúng ta là có định xứ (locality) hay có vị trí nhất định trong không gian  và trong thời gian xác định. Ví dụ ta có một điện thoại di động iPhone hoặc một điện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 2 bình luận