Monthly Archives: Tháng Năm 2012

TÍNH VÔ THƯỜNG CỦA CÁC PHÁP

Giới Phật giáo thường hay nghe nói đến câu “Sinh tử sự đại vô thường tấn tốc” của sư Huyền Giác nói trong lúc đối đáp với đại sư Huệ Năng. Câu đó có nghĩa “Sinh tử là việc lớn, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 1 bình luận