Monthly Archives: Tháng Sáu 2012

Thiền sư và Nhà khoa học

Tổng quan Thiền sư và Nhà khoa học đều có cùng mục đích là tìm kiếm chân lý. Thiền sư cảm thấy cuộc đời vô thường huyễn ảo và khổ, nghi ngờ thế giới không phải thật, cái ta của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 3 bình luận