Monthly Archives: Tháng Mười 2012

PHÁP GIỚI BÌNH ĐẲNG

Pháp giới là một thuật ngữ Phật giáo chỉ cõi giới của các pháp. Pháp là một từ có nghĩa cực kỳ rộng. Tất cả sự vật vật chất hay tinh thần, hiện hữu hay không hiện hữu đều gọi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 4 bình luận