Monthly Archives: Tháng Mười Một 2012

ĐÓNG GÓP CỦA PHẬT GIÁO CHO HẠNH PHÚC NHÂN LOẠI

Trong kho tàng văn hóa chung của nhân loại, Phật giáo là một tôn giáo lớn nên tất nhiên là có rất nhiều đóng góp. Tuy nhiên ở đây, tôi chỉ muốn đề cập tới những đóng góp chủ yếu, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 3 bình luận