Monthly Archives: Tháng Hai 2013

Danh sách bài viết trong chuyên mục Nhà sau

1 Cầu bất đắc khổ 2 Giới thiệu chuyên mục Nhà sau 3 Nữ nhân thị lão hổ 4 Sống khổ : Thiên tai, Sóng thần Nhật Bản 5 Đăng Biện Giác Tự Thơ Vương Duy 6 Sống khổ : “Tôi không thể chịu đựng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà sau | Bình luận về bài viết này

Danh sách chuyên mục Bài Viết của Duy Lực Thiền

1 TÁNH KHÔNG TRONG PHẬT GIÁO 2 TẠI SAO TÂM LÀ KHÔNG LẠI CÓ VÔ SỐ CÔNG DỤNG ? 3 Phật giáo hiểu biết gì về thế giới ? 4 Thiền và Sức khỏe 5 THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN PHẬT GIÁO 6 Sự Thật là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | Bình luận về bài viết này

Ý NGHĨA RÕ RÀNG CỦA BÁT NHÃ TÂM KINH

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là một bộ kinh rất ngắn của Đại Thừa Phật giáo nhưng lại có ý nghĩa rất thâm sâu, rất cơ bản, nhằm phá thói quen chấp thật rất nặng nề của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 79 bình luận