Monthly Archives: Tháng Ba 2013

THẦN THÔNG CÓ THẬT HAY KHÔNG ?

Câu hỏi này ngày nay đã có câu trả lời rõ ràng, thần thông còn được gọi là đặc dị công năng là hoàn toàn có thật, là tồn tại khách quan. Tại Trung Quốc, nó đã được Đảng Cộng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | Bình luận về bài viết này

SỰ BẮT ĐẦU CỦA KHOA HỌC TÂM LINH

Nhân loại đã bước qua thế kỷ 21, tri thức của nhân loại đã đạt tới chỗ hiểu được tính chất duy vật khách quan của khoa học đã kết thúc, không còn nữa, thực tế là không có thật. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 50 bình luận

SỰ KẾT THÚC CỦA SINH VẬT TIẾN HÓA LUẬN

Horgan cũng dành một chương trong sách của ông để nói về sự cùng đường của sinh học tiến hoá luận : “The End of Evolutionary Biology” (Sự kết thúc của sinh học tiến hoá). Nhưng rất tiếc tôi không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 6 bình luận

SỰ KẾT THÚC CỦA VẬT LÝ HỌC

Toán học đã vậy thì Vật lý học càng phải đối diện với một sự thật quan trọng hơn nữa, vì toán học chỉ là công cụ hỗ trợ, còn Vật lý học mới thật sự là môn học nghiên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 3 bình luận

SỰ KẾT THÚC CỦA KHOA HỌC

Lời nói đầu Khoa học với tính cách duy vật, khách quan đang đứng trước cuộc khủng hoảng nghiêm trọng chưa từng có, vì khi khoa học đi tới chỗ tận cùng của vật thì không thấy vật ở đâu, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 10 bình luận