Monthly Archives: Tháng Tư 2013

VĂN HÓA MÍNH ĐÀM

Tôi xin phép dùng lại một danh từ xưa của một tờ báo chuyên ngành đầu tiên ở miền Nam Việt Nam bàn về nông nghiệp và thương nghiệp, tờ Nông Cổ Mín Đàm (農賈茗談) xuất bản năm 1901, xin … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà sau | 2 bình luận

PHẬT PHÁP LÀ KHOA HỌC TÂM LINH CÓ ĐÓNG GÓP LỚN CHO NHÂN LOẠI

Einstein hai lần đưa ra thuyết tương đối. Lần đầu là “Thuyết tương đối hẹp” và lần sau là “Thuyết tương đối rộng” theo như một số người dịch. Tôi không muốn dùng chữ “hẹp”. Trong tiếng Anh, lần đầu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 2 bình luận

Ý NGHĨA CỦA THỜI GIAN

Ở đây chúng tôi không bàn về ý nghĩa của thời gian trong quan niệm thông thường, trong lịch sử và văn học, mà bàn về ý nghĩa bản chất của thời gian vật lý và tâm linh, nó có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | Bình luận về bài viết này

CHỐT LẠI CUỘC ĐỐI THOẠI GIỮA PHẬT GIÁO VÀ KHOA HỌC

Năm 2000, một tu sĩ Phật giáo, Ông Matthieu Ricard, [Tiến sĩ Sinh học (Biologie), ngườì Pháp. Sau nhiều năm làm việc về Di truyền học tại Institut Pasteur, Paris,  ông đã để tâm nghiên cứu Phật giáo và quyết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 2 bình luận