Monthly Archives: Tháng Hai 2014

VẬT CHẤT, NĂNG LƯỢNG CŨNG LÀ THÔNG TIN

Hiện nay có một số nhà khoa học nghi ngờ rằng vũ trụ là số. Điều đó có ý nghĩa hết sức to lớn, bởi vì nếu vũ trụ là số, vậy thì vũ trụ cũng là ảo, nếu là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 8 bình luận