Monthly Archives: Tháng Ba 2014

NGŨ THỪA PHẬT GIÁO và TRƯỜNG A-LẠI-DA THỨC

Phật giáo là đạo giác ngộ, mục đích của nó là hướng dẫn con người đi đến giác ngộ giải thoát. Thế nào là giác ngộ giải thoát ? Là không còn bị qui định bởi tri kiến sai lầm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 12 bình luận