Monthly Archives: Tháng Tư 2014

MIỀN TẦN SỐ A-LẠI-DA THỨC

Ngày nay giữa khoa học và Phật giáo đã có nhiều tiếng nói chung, ví dụ như lượng tử là phi hiện thực (nonrealism), bất định xứ (nonlocal), vũ trụ toàn ảnh (holographic universe), vũ trụ là số (digital) v.v…Những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 6 bình luận

TRI THỨC CỦA NHÂN LOẠI ĐÃ TIẾN TỚI ĐÂU ?

Lịch sử của nhân loại bao gồm hai thời kỳ lớn : thời tiền sử (prehistory) và thời hữu sử (historical era hay history). Thời tiền sử được chia ra 3 giai đoạn lớn : thời đồ đá (stone age … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 17 bình luận

BÀN THÊM VỀ CHÁNH BIẾN TRI

Trên blog Duy Lực Thiền, đã có bài nói về Chánh biến tri rồi, nhưng bây giờ tôi muốn nói thêm một chút về vấn đề này, do đó mới có bài này. Chánh biến tri là một tên gọi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 4 bình luận