Monthly Archives: Tháng Sáu 2014

VÔ THƯỜNG MÙA WORLD CUP

Vô thường, vô ngã là giáo lý cơ bản của Phật pháp. Vô thường có hai nghĩa chính : 1/ Không tồn tại mãi mãi 2/Biến đổi bất thường không theo một quy tắc nhất định, do đó không thể … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà sau | 11 bình luận

DUY TÂM – LƯƠNG KHẢI SIÊU

Lương Khải Siêu (1873-1929) là một nhà hoạt động chính trị và văn hóa nổi tiếng vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Ông có gặp nhà cách mạng Phan Bội Châu tại Nhật Bản năm 1905, hai … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà sau | 6 bình luận