Monthly Archives: Tháng Bảy 2014

DANH VÀ SẮC ĐỀU LÀ GIẢ DANH

Thông thường chúng ta đều có thể dễ dàng chấp nhận danh là giả danh, chỉ là danh từ, từ ngữ con người dùng để gán ghép, diễn tả một vật bằng vật chất hay một sự kiện, một sự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 4 bình luận