Monthly Archives: Tháng Mười Một 2014

TÂM VÀ THỜI ĐẠI LƯỢNG TỬ

Tâm là thể vô hình, không phải vật chất, không tùy thuộc vào không gian, thời gian và số lượng. Sự giác ngộ của Đức Phật phát hiện rằng Tâm là nguồn gốc của vũ trụ vạn vật, tất cả … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 8 bình luận

Dùng tâm lực di chuyển cái bàn mạ vàng

Đó là một ngày mùa xuân rộn rịp năm 1991, Hầu Hi Quý đi chúc tết ông Lý Gia Thành, chủ khách sau một hồi hàn huyên thăm hỏi, bèn nói chuyện một cách thoải mái không có gì câu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà sau | 4 bình luận