Monthly Archives: Tháng Năm 2015

SẮC BẤT DỊ KHÔNG, XÁC ĐỊNH TỨC LÀ BẤT ĐỊNH VÀ NGƯỢC LẠI

Từ xác định đến bất định Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh có một câu rất nổi tiếng : Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc; Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc 色不異空、空不異色、色即是空、空即是色. Nghĩa là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 6 bình luận

Bảng Tổng hợp 2, Danh mục liệt kê các công bố của Duy Lực Thiền (tiếp)

Bảng tổng hợp mp3 giải đáp thắc mắc của Thầy Duy Lực (tiêu biểu) 0012 Bốn bài kệ của sư Vĩnh Gia Huyền Giác 0026 Bộ lạc Kogi trên cao nguyên Sierra Nevada, Colombia 0029 Công án Hương Nghiêm về … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3) | Bình luận về bài viết này

TẠI SAO CHÚNG TA KHỔ VÌ THIÊN TAI ?

Trong khi người Việt Nam hân hoan đón mừng một kỳ nghỉ lễ kéo dài hơn bình thường, kết hợp mừng lễ Giỗ tổ Hùng Vương mồng 10 tháng 3 âm lịch (28-04-2015), lễ 30 tháng 4 và Quốc tế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 4 bình luận