Monthly Archives: Tháng Tám 2015

VIỄN TẢI LƯỢNG TỬ, LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM

Viễn tải lượng tử là gì ? Viễn tải lượng tử là di chuyển vật thể đi xa không giới hạn và không mất nhiều thời gian bằng phương thức liên kết lượng tử (quantum entanglement). Liên kết lượng tử … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 2 bình luận

SỰ KHÁC NHAU GIỮA MÔ TẢ VÀ THỰC TẾ

Giữa mô tả và thực tế, sự khác biệt nhau là hoàn toàn. Mô tả là điều con người có thể hiểu, có thể thấy, còn thực tế là điều con người không thể thấy, không thể hiểu được. Mô … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 5 bình luận