Monthly Archives: Tháng Mười Một 2015

PHẬT GIÁO TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY

Thời đại ngày nay có đặc trưng gì ? Đặc trưng của ngày nay là khoa học kỹ thuật phát triển vô cùng mạnh mẽ. Khoa học kỹ thuật ảnh hưởng rất lớn tới đời sống con người. Nó giúp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 6 bình luận