Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2015

ĐỜI SỐNG, TƯ DUY CỦA CƯ SĨ

Cư sĩ Phật giáo là người còn sống tại gia với gia đình, chưa có cát ái ly gia. Hành giả đã có quy y với một vị thầy, có pháp danh và thọ ngũ giới. Ngũ giới 五戒(tiếng Phạn:पञ्चशीलानि pañca-śīlāni)là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | Bình luận về bài viết này