Monthly Archives: Tháng Một 2016

Tây Ngưu Hóa Châu ở đâu ?

Quan niệm về địa lý thế giới thời Đức Phật lấy núi Tu Di làm trung tâm. Bốn phía là bốn châu lục : Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lư Châu, Nam Thiệm Bộ Châu. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà sau | Bình luận về bài viết này

KỶ NIỆM VỀ MỘT NGƯỜI SƯ PHỤ [XUÂN 2016]

Mỗi khi Trái đất xoay hết một vòng quanh Mặt trời thì có chuyện xuân về tết đến. Mỗi độ xuân về tôi đều viết một hai bài mừng xuân để thay đổi không khí cho cái blog khá khô … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà sau | Bình luận về bài viết này

NGŨ UẨN GIAI KHÔNG

Nếu có ai đó yêu cầu tóm tắt toàn bộ giáo lý Phật giáo trong một vài từ ngữ gọn gàng, không cần dài dòng văn tự, tôi sẽ không do dự trả lời rằng, đó là : Ngũ uẩn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 2 bình luận