Monthly Archives: Tháng Ba 2016

BẤT KHẢ TƯ NGHỊ LÀ THẾ NÀO ?

Trong Phật giáo có một thuật ngữ là Bất khả tư nghì (nghị) 不可思議 Hễ nói tới điều gì không thể hiểu được thì người ta bèn nói đó là điều bất khả tư nghì. Thật ra dù cho điều … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | Bình luận về bài viết này

TÓM TẮT PHẬT GIÁO

Phật giáo có thiên kinh vạn quyển tập họp trong Bộ Đại Tạng Kinh chữ Hán thông dụng nhất hiện nay, tên chính thức là Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh 大正新脩大蔵経,tên tiếng Nhật là Taishō Shinshū Daizōkyō (bộ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 2 bình luận