Monthly Archives: Tháng Tư 2016

LÀM CÁCH NÀO DIỄN GIẢI PHẬT PHÁP CHO DỄ HIỂU

Các vị luận sư ngày xưa có chứng ngộ và họ muốn diễn tả những chứng ngộ đó nhưng họ không có cách diễn tả thích hợp. Tại sao ? Bởi vì muốn giải thích cho người thế gian hiểu, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 41 bình luận

PHẬT GIÁO VÀ CÔNG NGHỆ

Chúng ta đã thấy có rất nhiều bài viết về Phật giáo và Khoa học, đề tài đó đã quá nhàm nên hôm nay tôi xin lạm bàn về Phật giáo và Công nghệ. Thuật ngữ công nghệ là muốn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | Bình luận về bài viết này

KHOA HỌC GIÚP PHẬT TỬ HIỂU SÂU KINH ĐIỂN

Ngày 14-02-2016 cơ quan LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory- Trạm quan sát Sóng hấp dẫn bằng tia laser giao thoa) của Mỹ  tuyên bố đã tìm thấy sóng hấp dẫn, một loại sóng mà Einstein đã đề cập trong lý … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 7 bình luận