Monthly Archives: Tháng Năm 2016

5 NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA VŨ TRỤ VẠN VẬT

Thế giới hiện tượng có muôn vàn sai biệt, một con người cá thể không thể nào biết hết mọi sự mọi vật. Tuy nhiên số nguyên lý, quy luật trong vũ trụ thì không nhiều lắm, do đó nếu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 4 bình luận

TÁNH VÀ TƯỚNG TRONG PHẬT PHÁP

Tánh còn gọi là tính 性 là bản thể của pháp giới. Phật giáo thường gọi nó là Tâm hay Tánh Giác hay Phật tánh. Nó vô hình, vô thể, không bị hạn chế bởi không gian và thời gian, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 1 bình luận