Monthly Archives: Tháng Bảy 2016

EURO 2016 : QUÁN TÍNH LỊCH SỬ ĐÃ THAY ĐỔI

Quán tính lịch sử là gì ? Quán tính lịch sử là thói quen của lịch sử, là cái dớp hay cái trớn của các sự kiện cứ xảy ra theo cái thói quen ban đầu. Cụ thể như sau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà sau | 2 bình luận

Khoa Học Hiện Đại Hướng Tới Phật Giáo

Vũ trụ quan khoa học hiện đại lâm vào khủng hoảng Từ thế kỷ 20, vũ trụ quan của khoa học đã rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Từ Vật Lý Học đến Toán Học và Sinh Vật Học, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 2 bình luận