Monthly Archives: Tháng Tám 2016

TÂM LÀ ĐỘNG LỰC, NGUỒN GỐC CỦA MỌI HIỆN TƯỢNG TRÊN THẾ GIAN

Vào những thập niên giữa và cuối thế kỷ 20 và những năm đầu thế kỷ 21, qua sách báo và truyền thông, nhiều chuyện lạ có thật trên khắp năm châu, bốn biển, cả ở Việt Nam đã được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà sau | 2 bình luận

TẤT CẢ ĐỀU LÀ TÂM

Tại sao có vũ trụ ? Rất nhiều người, kể cả một số đông các nhà khoa học, đều cho rằng vũ trụ là khách quan, là tự nhiên có sẵn. Đó là một vũ trụ vật chất có sẵn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 4 bình luận