Monthly Archives: Tháng Chín 2016

Ý NGHĨA TRIẾT HỌC CỦA NGUYÊN LÝ BẤT ĐỊNH HEISENBERG VÀ CÁI NHÌN PHẬT PHÁP

Sự ra đời của nguyên lý bất định Werner Heisenberg (1901-1976) nhà vật lý người Đức, đã công bố nguyên lý bất định (uncertainty principle) năm 1927. Nguyên lý này được phát biểu như sau : It is impossible to … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 2 bình luận