Monthly Archives: Tháng Mười Một 2016

TAM PHÁP ẤN CỦA PHẬT GIÁO

Pháp ấn là con dấu ấn chứng của đạo pháp, ở đây là Phật pháp. Đây là con dấu chứng thực đúng là Phật pháp, của Phật giáo chánh truyền từ Đức Phật. Ba pháp ấn đó là : Vô … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 7 bình luận