Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2016

TÂM VÀ PHÁP

Trên blog này trước đây từng có bài Tâm Và Vật Trong Phật Pháp, bây giờ lại nói về Tâm Và Pháp thì có trùng lắp không ? Xin thưa là không, bài này sẽ nói một cách khái quát … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 2 bình luận