Monthly Archives: Tháng Một 2017

TẢN MẠN XUÂN ĐINH DẬU 2017

Thời gian đang tiến dần đến mùa xuân Đinh Dậu 2017. Thế gian đang có những biến động lớn. Nước Mỹ mới vừa bầu cử tổng thống xong, tổng thống mới có nhiều tuyên bố và hành vi khó đoán … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 14 bình luận