CẢNH GIỚI ĐỜI THƯỜNG TRÊN THẾ GIAN

Cảnh giới đời thường là khung cảnh chúng ta đang sống trên thế gian. Trên mặt địa cầu có khoảng hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với hàng trăm dân tộc khác nhau đang sinh sống. Họ sống trên 5 châu lục bao gồm Á châu, Âu châu, Phi châu, Mỹ châu, Đại dương châu (chỉ Australia  và New Zealand. Nhân loại trên địa cầu có nhiều màu da khác nhau : trắng, đen, vàng, đỏ.

Thế gian hay thế giới loài người có những nền văn minh cổ xưa như vùng Lưỡng Hà (Mesopotamia, giữa hai sông Tigris và Euphrates) Ai Cập, Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp, La Mã v.v…

Rồi thế giới hiện đại với bao nhiêu thành phố lớn văn minh, những phương tiện đi lại tân tiến như xe hơi, tàu thủy, máy bay, xe lửa, xe điện ngầm…Những phương tiện sinh hoạt rất tiện nghi như nhà cửa, phố xá, siêu thị, công viên, phi trường, bến cảng, đường sá, tivi, tủ lạnh, máy giặt, computer, internet, smartphone, …Số người sống trên địa cầu đông đảo hơn 7 tỷ, sinh vật, cây cối, hoa cỏ, chủng loại vô cùng phong phú.

Nhưng vấn đề mà bài viết này muốn nêu ra là : các cảnh giới đó có thật hay không ?

Đa số mọi người trên thế gian đều tin rằng thế giới đó có thật, độc lập, khách quan đối với ý thức. Họ hoàn toàn tin tưởng ở các giác quan, họ tin chắc như đinh đóng cột rằng vật chất là có thật, con người, sinh vật, bằng xương bằng thịt là có thật, châu lục, biển đảo, núi sông, cây cối, ao đầm đều có thật.

Cái thái độ tin tưởng hoàn toàn, không chút nghi ngờ của tuyệt đại đa số nhân loại rằng các cảnh giới nêu trên là có thật, Phật giáo gọi là chấp thật chấp pháp, nghĩa là tin chắc thế gian là có thật, cảnh giới vật chất là có thật.

Thế nhưng khoảng hơn 2600 năm trước, Siddhārtha Gautama (Tất Đạt Đa悉达多 Cù Đàm瞿曇 hay Kiều Đạt Ma喬達摩Gautama) sau này thường được gọi là Đức Phật, nói rằng các cảnh giới đó chỉ là vọng tưởng, chỉ là tưởng tượng chứ không có thật. Quyển kinh tập trung nhất, ngắn và cô đọng nhất nói về vấn đề này là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh 般若波羅蜜多心經Prajñā Pāramitā Hridaya Sūtra, tiếng Anh là Heart of Perfect Wisdom Sutra. Thử trích vài câu trong đó :

觀自在菩薩,行深般若波羅蜜多時,照見五蘊皆空,度一切苦厄

QUÁN TỰ TẠI BỔ TÁT, HÀNH THÂM BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA THỜI, CHIẾU KIẾN NGŨ UẨN GIAI KHÔNG, ĐỘ NHẤT THIẾT KHỒ ÁCH

Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành thâm sâu phép quán Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức dùng trí bát nhã soi thấu bản thể của thế giới, thì thấy Ngũ Uẩn đều là không, nên giải thoát được tất cả mọi khổ nạn.

舍利子,色不異空、空不異色、色即是空、空即是色, 受想行識,亦復如是

XÁ LỢI TỬ ! SẮC BẤT DỊ KHÔNG, KHÔNG BẤT DỊ SẮC, SẮC TỨC THỊ KHÔNG, KHÔNG TỨC THỊ SẮC, THỌ, TƯỞNG, HÀNH, THỨC, DIỆC PHỤC NHƯ THỊ :

Này Xá Lợi Phất, Vật chất không khác cái Không, cái Không không khác Vật chất, Vật chất tức là Không, Không tức là vật chất. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng tương tự như vậy.  

Trong quyển kinh này, Phật nói với một người đại diện cho thính chúng là Xá Lợi Phất 舍利弗śāriputra  về tánh Không của vạn pháp. Vật chất, ý thức, tinh thần, thông tin…tất cả đều không có thực chất, tất cả chỉ là tưởng tượng, mọi lời nói ra, mọi diễn tả đều không có nghĩa thật.

Bát Nhã Tâm Kinh, bản dịch của đại sư Huyền Trang đời Đường, chỉ vỏn vẹn có 260 chữ Hán. Trong đó chỉ có tuyên thuyết mà không có chứng minh. Do đó qua bao nhiêu thế hệ sư tăng đọc tụng hàng ngày, nhưng số người hiểu rõ dường như cực kỳ ít, từ chỗ không hiểu dẫn tới không tin, không thực sự tin, một số người do không hiểu mà phát sinh nghi tình thì đúng với ý đồ của người làm ra bộ kinh, nhưng đại đa số không hiểu cũng chẳng phát sinh nghi tình bởi vì họ tin chắc 100%  rằng vật chất là có thật, các cảnh giới thế gian là có thật.

Mục đích của bài viết này là vạch ra một cách rõ ràng, minh bạch, tại sao vật chất không có thật.

Ngày nay chúng ta đều biết rằng thế giới của máy vi tính, của điện thoại thông minh, là thế giới ảo, ảo nghĩa là không có thật. Mặc dù chúng ta có thể thấy và nghe nhưng biết là ảo. Phim ảnh ngày nay rất phổ biến, trên không gian hai chiều của điện ảnh, chúng ta thấy các nhân vật đi đứng, nói năng, ca hát, đánh nhau, làm tình, tất cả đều giống y như ngoài đời thật. Chỉ hiềm là không sờ mó được, không ngửi nếm, ăn uống, cảm giác tiếp xúc bằng xúc giác không được.

Thế nhưng nếu tăng chiều kích không gian lên thành 3 chiều thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Các nhân vật sẽ có hình hài, có đầy đủ các giác quan, và thực  chất đó chính là cảnh giới thế gian mà chúng ta đang sống. Có nghĩa là cảnh giới thế gian cũng là ảo.

Đến đây chúng ta vẫn chưa tin. Tại sao chưa tin ? Bởi vì trong không gian hai chiều, những hình ảnh, âm thanh, chữ viết, video, chỉ được tạo ra bởi electron (điện tử). Electron tạo ra dòng điện, trạng thái có dòng điện được ký hiệu bằng số 1, trạng thái không có dòng điện được ký hiệu bằng số 0, từ đó tạo ra kỹ thuật số. Chỉ với hai cơ số 0 và 1, con người đã tạo ra thế giới ảo của máy vi tính và điện thoại thông minh. Nhưng còn cảnh giới thế gian phức tạp hơn rất nhiều, không phải chỉ có electron mà còn có nguyên tử, phân tử.

Vấn đề đặt ra là nguyên tử tuy phức tạp hơn electron nhưng về bản chất, có khác electron không ?

Theo nghiên cứu của vật lý lượng tử hiện đại, hạt nhân nguyên tử, nguyên tử và cả phân tử nữa đều hành xử giống như electron, nghĩa là chúng đều có hai trạng thái sóng và hạt. Ở trạng thái sóng thì chúng vô hình và không phải là vật chất, chúng chỉ là thông tin. Còn ở trạng thái hạt thì chúng mới là vật chất. Video sau đây có đề cập sơ qua về vấn đề này.

Universe 2 – Nguyên Tử Phân Tử Cũng Là Sóng – VD

Điều cần nhấn mạnh ở đây là dạng sóng của electron, của hạt nhân nguyên tử, của nguyên tử và phân tử không phải là dạng sóng vật chất như sóng vi ba trong các lò hâm thức ăn, sóng từ trường trong trọng trường của quả đất, sóng laser v.v…chúng chứa năng lượng và năng lượng đó có thể biến thành vật chất. Dạng sóng của electron và nguyên tử là loại sóng cơ bản hơn, có tính chất nền tảng hơn, chúng chứa thông tin và thông tin đó có thể biến thành năng lượng hay vật chất. Dạng sóng của electron hoặc photon mà chúng ta sử dụng phổ biến ngày nay là wifi, 3G, 4G v.v…chúng chứa thông tin và thông tin đó có thể biến thành hình ảnh, âm thanh, chữ viết mà con người hiện đại đã quen thuộc khi sử dụng smartphone. Đây là loại sóng nền tảng của vũ trụ, chúng cực kỳ vi tế và vô hình mà Phật giáo gọi là Tánh Không, còn gọi là A-lại-da-thức hay Tâm. Bát Nhã Tâm Kinh có câu : Sắc bất dị Không. Sắc hiển nhiên là vật chất hay cảnh giới nào mà con người có thể nhìn thấy, cảm nhận, kể cả dạng ảo của tin học. Còn Không chính là loại sóng nền tảng của Tam giới, chúng mang thông tin và có thể biến thành các hạt cơ bản của vật chất hay các cấu trúc cơ bản của vật chất như nguyên tử, phân tử.

Loại sóng mà hạt electron có thể đại diện được các nhà vật lý hiện đại mô tả như sau :

Universe 3 – Trường Và Sóng Khả Năng Electron

Như vậy chúng ta thấy rằng các hạt cơ bản của vật chất như photon, electron và các cấu trúc cơ bản của vật chất như hạt nhân, nguyên tử, phân tử…đều có cùng bản chất, nghĩa là chúng vừa là sóng, vừa là hạt, vừa là vật chất, vừa là phi vật chất, tuân theo nguyên lý bất định (principle of uncertainty) của Heisenberg phát biểu vào năm 1927.

Một vấn đề quan trọng nữa mà các nhà vật lý hiện đại vẫn còn mơ hồ, đó là quy tắc nào chi phối, khiến cho chúng khi thì là sóng, không phải vật chất, chỉ là thông tin thôi, khi thì là hạt vật chất, cấu tạo nên nguyên tử, phân tử và các cảnh giới trên thế gian mà chúng ta sống trong đó như vũ trụ, thiên thể, ngôi sao, hành tinh, sơn hà đại địa, lãnh thổ, biển đảo, thành phố, làng mạc, sinh vật, con người v.v…

Vấn đề này đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn giữa hai nhà khoa học hàng đầu thế giới trong thế kỷ 20, là Niels Bohr và Albert Einstein. Einstein thì không tin vào nguyên lý bất định, ông cho rằng vật chất là độc lập, khách quan đối với ý thức. Vật chất tồn tại bên ngoài ý thức, không tùy thuộc vào ý thức. Quan điểm này thì tương đồng với Karl Marx và quan điểm duy vật. Chỉ khác là Einstein tin có Chúa Trời, đó là một sức mạnh vô hình, vô ngã, có khả năng tạo thiên lập địa, nhưng sản phẩm của Chúa là thế giới vật chất khách quan. Còn Karl Marx không tin có Chúa Trời, chỉ tin có vật chất tự thân vận động. Nhưng Niels Bohr thì tin vào nguyên lý bất định, ông dựa vào thí nghiệm liên kết lượng tử (quantum entanglement) và thí nghiệm hai khe hở nổi tiếng (double slit experiment) để đưa ra nhận thức rằng vật chất, cụ thể là hạt photon hoặc hạt electron tùy thuộc vào ý thức, cụ thể là hanh vi quan sát và đo đạc, chính những hành vi này của con người đã biến sóng thành hạt, vô hình biến thành hữu hình, phi vật chất biến thành vật chất.

Double Slit Experiment – Thí Ngiệm Hai Khe Hở – Phụ đề Việt ngữ

Cuộc tranh cãi giữa Bohr và Einstein kéo dài bất phân thắng bại, từ năm 1935 cho tới khi cả hai ông đều qua đời (Einstein qua đời năm 1955, Bohr mất năm 1962) vẫn chưa ngã ngũ. Einstein không tin nguyên lý bất định, cũng không tin liên kết lượng tử là có thật, ông đưa ra thí nghiệm tưởng tượng về đôi găng tay để bảo vệ lập trường của mình. Chúng ta đều biết rằng Einstein rất giỏi đưa ra thí nghiệm tưởng tượng để chứng minh cho lập luận của mình.

Lý Luận Đôi Găng Tay Của Einstein Để Giải Thích Liên Kết Lượng Tử

Nhưng lần này thì Einstein thất bại, lý luận của ông mặc dù được một người nhiệt thành ủng hộ lập trường của ông là John Clauser, tìm cách chứng minh bằng cách tạo ra chiếc máy có khả năng tách một hạt photon thành hai hạt đồng thời ở hai vị trí khác nhau trong không gian để tiến hành thí nghiệm bằng cách áp dụng bất đẳng thức của John Bell nhằm xác định hiện tượng liên kết lượng tử có thật sự xảy ra hay không. Nhưng rồi John Clauser thất vọng, bởi vì thực tế đã chứng minh niềm tin của ông cũng như của Einstein là sai, liên kết lượng tử có xảy ra thật, hoàn toàn không phải như Einstein nghĩ.

Mãi đến năm 1982 thì vấn đề mới được giải quyết dứt khoát dựa vào thí nghiệm của Alain Aspect tại Paris. Video sau đây mô tả cuộc tranh cãi.

Tranh Luận Giữa Bohr Và Einstein Về Cơ Học Lượng Tử

Thí nghiệm của Alain Aspect tại Paris năm 1982, rút ra hai kết luận vô cùng quan trọng về  triết học :

1/Hạt vật chất (cụ thể là hạt photon hoặc electron) không có thật (non realism), nó chỉ là một hạt ảo (“Isolated material particles are abstractions”= Hạt vật chất cơ bản cô lập là những sự vật trừu tượng) theo kết luận của Niels Bohr.

2/Hạt vật chất không có vị trí nhất định trong không gian tức là bất định xứ (non locality), Phật pháp từ xa xưa đã dùng thuật ngữ vô sở trụ để chỉ tính chất này.

Năm 2012 Maria Chekhova đã tạo được một liên kết lượng tử với 100 000 photon đồng thời.

Maria Vladimirovna Chekhova, Tiến sĩ Khoa học Đại học Moscow

Sự kiện này cho phép người ta rút ra kết luận quan trọng thứ ba về triết học:

3/Hạt vật chất như photon, electron không có số lượng (non quantity), bởi vì chúng chỉ là hạt ảo. Một hạt photon có thể xuất hiện đồng thời ở 100 000 vị trí khác nhau hoặc nhiều hơn nữa. Từ đó suy ra số lượng vật chất là không có thật, tâm có thể làm ra vô lượng vô biên vật chất không giới hạn.

Nhưng con người luôn luôn thấy các cố thể vật chất như cái nhà, cái xe có vị trí nhất định và số lượng có hạn. Theo Phật pháp, đó là một tri kiến sai lầm, do tưởng tượng mà ra. Vậy có điều gì chứng tỏ cái thấy vô cùng phổ biến đó là sai lầm ?

Chúng ta phải gặp những nhà đặc dị công năng, họ sẽ Chứng tỏ cho chúng ta thấy. Vào thập niên 1970-1980 tại TQ xuất hiện nhiều người có khả năng đặc dị, nổi tiếng nhất là Trương Bảo Thắng và Hầu Hi Quý.

Chúng ta luôn nghĩ rằng một cái bàn có vị trí cố định. Nếu không dùng một lực vật chất đẩy nó đi thì nó mãi mãi sẽ cố định ở vị trí ban đầu. Hầu Hi Quý đã chứng minh cho ông tỷ phú Lý Gia Thành (Lika Shing), người giàu nhất Hong Kong, rằng cái tri kiến đó là không đúng, ông không cần dùng sức mạnh cơ bắp hay vật chất nào cả, mà chỉ dùng ý niệm cũng di  chuyển được cái bàn mạ vàng rất nặng của ông Lý từ nhà của ông tới văn phòng của ông. Bạn có thể xem câu chuyện này cụ thể trong đường dẫn sau :

54 Dùng tâm lực di chuyển cái bàn mạ vàng

Cho đến nay các nhà vật lý hiện đại vẫn còn mơ hồ, bởi vì họ tuy biết sự quan sát hay cái nhìn của con người có thể làm thay đổi vật chất, cụ thể là biến sóng thành hạt, nhưng họ không hiểu cơ chế nào tạo ra điều đó.

Cơ chế đó Phật pháp có nói rõ ràng, Kinh Hoa Nghiêm nói : Nhất thiết pháp vô tự tính 一切法無自性 Tất cả các pháp đều không có tự tính. Thí nghiệm của Alain Aspect đã chứng minh rõ ràng  hạt photon không có sẵn đặc trưng, chỉ khi có người quan sát và đo đạc thì các đặc trưng của hạt photon mới xuất hiện, cụ thể là vị trí, khối lượng, điện tích, số spin. Tại sao như vậy ? Kinh Hoa Nghiêm giải thích rằng 一切唯心造   Nht thiết duy tâm to  Tt c đu là do tâm to  Có nghĩa rằng chính người quan sát, chính con người tạo ra vật chất, tạo ra cảnh giới, hay nói một cách rõ ràng hơn nữa, chính tâm thức con người đã tạo ra vật chất bằng cách tưởng tượng. Tùy theo thói quen tưởng tượng của tâm, mà nó tạo ra đủ mọi cảnh giới. Tâm là cái kho chứa thông tin vô cùng lớn, nó tạo ra đủ loại cảnh giới của 6 giác quan. Thông tin của một con người cá thể là Mạt-na-thức, nó bao gồm 18 giới (6 căn, 6 trần, 6 thức). Thông tin của toàn thể pháp giới là A-lại-da thức bao gồm toàn thể chúng sinh trong Tam giới. Chính vì tâm có khả năng tưởng tượng vô cùng to lớn như vậy, nên Kinh Hoa Nghiêm nói : “Tâm như ha công sư, ha chng chng ngũ m. Nht thiết thế gii trung, vô pháp nhi bt to…Nht thiết pháp vô t tính心如工畫師,畫種種五陰。一切世界中,無法而不造。…一切法無自性” (Tâm như họa sư khéo tay, vẽ đủ thứ ngũ ấm. Trong tất cả thế giới, không pháp gì mà không tạo ra được…Tất cả các pháp đều không có tự tính)

Chính bằng nguyên lý thay thế, tâm đánh tráo thói quen, tập khí hay nghiệp của mỗi cá thể chúng sinh từ dạng sóng phi vật chất, vô hình, thành một loại cấu trúc ảo bao gồm 18 hạt ảo thành cảnh giới thế gian vô cùng phong phú trên địa cầu, cũng như cảnh giới to lớn phi thường của vũ trụ.

Khoa học ngày nay đã biết tương đối rõ về điều này và mô tả nó trong đoạn clip sau :

Vạn Pháp Duy Thức

Kết luận

Cảnh giới thế gian cũng như cả vũ trụ vạn vật đều là cảnh ảo, được tạo ra bằng Thức hay thông tin chứa trong cái kho vô hình, vô cùng lớn là A-lại-da-thức. Một số nhà khoa học mệnh danh là Vũ trụ toàn ảnh (The Holographic Universe). Toàn ảnh là một ảo ảnh xuất hiện ở chỗ nó không tồn tại, không có thật. Video sau đây mô tả vũ trụ được tạo ra bằng thức, nghĩa là vũ trụ cũng chỉ là thông tin.

Universe 8 – Thức trong Vật Lý Lượng Tử – Phụ đề Việt ngữ

Truyền Bình

Advertisements

About Duy Lực Thiền

Tổ Sư Thiền do cố hòa thượng Thích Duy Lực hướng dẫn
Bài này đã được đăng trong Bài viết. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s