Monthly Archives: Tháng Tư 2017

ỨNG DỤNG CỦA PHẬT PHÁP TRONG ĐỜI THƯỜNG

Ứng dụng lớn nhất của Phật pháp là cứu khổ. Mặc dù về cơ bản cảnh giới thế gian là ảo, nghĩa là không có thật, nhưng chúng sinh nhất là con người tưởng là thật nên chấp thật từ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 2 bình luận