Monthly Archives: Tháng Năm 2017

BÁT NHÃ TÂM KINH NÓI LÊN NGUYÊN LÝ BẤT ĐỊNH

Những người quan tâm tới khoa học, nhất là vật lý lượng tử đều biết qua nguyên lý bất định (uncertainty principle) do Werner Heisenberg (1901-1976) phát biểu lần đầu tiên năm 1927. Phát biểu như sau : It is … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 7 bình luận