Thư Mục Âm Thanh 4

0301 Phật tánh khác với Tâm chúng sanh thế nào ?

0302 Khi tham và khán có nghi tình, bị mệt, ngưng được không ?

0303 Sự chỉ trích đối với Thiền tông

0304 Thực hành tùy duyên bất biến

0305 Thắc mắc vô môn quan làm sao qua ?

0306 Trình công phu, câu thoại tự tuôn ra âm thanh lớn như máy cassette

0307 Tại sao người tu hành chân chính phải phá ngã chấp ?

0308 Không tụng kinh vun bồi công đức có ảnh hưởng tu TST không ?

0309 Phật nói 3 điều so với lời khai thị của SP con không hiểu

0310 Lời của Phật, Tổ, SP không có gạt chúng con chứ ?

0311 Nghĩa của Phật, Nghi tình, Thoại đầu, Tin tự tâm

0312 Người mới phát tâm trình bày nỗi bất an- SP giảng Quy y Tam Bảo

0313  49 ngày dưới cội Bồ đề của Phật Thích Ca

0314 Tự thấy càng công phu càng biết nhiều nên không tin tự tâm

0315 Đại chúng thỉnh cầu SP về VN ở luôn

0316 Phật tánh vốn đầy đủ, sao Lục Tổ kiến tánh rồi còn phải nhờ người viết giùm bài kệ ?

0317 Nghi tình và chánh niệm giống hay khác nhau ?

0318 Trình công phu nhấn mạnh cuối câu tham 3 lần, xin khai thị

0319 Dùng cái không biết để tu, sao cái gì SP cũng biết ?

0320 Mở mắt chiêm bao đối với thiện ác như thế nào ?

0321 Nhìn vào chỗ không biết của bộ óc, rõ ràng bổn lai vô nhất vật

0322 Giảng Kinh Lăng Nghiêm, thông báo kinh vừa in xong

0323 Con muốn biết vấn đề tham thiền miên mật

0324 Lời cảnh tỉnh của một hành giả tham Tổ Sư Thiền

0325 Ý nghĩa của chữ Dung Hoát容豁

0326 SP nói 99 phần trăm hành giả nhìn không được nên phải tập nhìn

0327 Tham thiền có cần nhắm mắt không ?

0328 Lúc tham thiền tìm chỗ đen tối không được ?

0329 Giải thích tình trạng hữu dụng của lục căn

0330 SP giải thích hữu học và vô học

0331 Tham thiền có lọt vào cảnh giới ma không ?

0332 Thế nào là người đủ tư cách thuyết pháp- Phẩm An lạc hạnh

0333 Hiểu và hành thế nào để tương ứng ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm ?

0334 Tham thiền mọi lúc mọi nơi hay chỉ tham khi không làm việc ?

0335 Có nhiều sách viết về TST con đọc thấy lạ, xin SP chỉ dạy

0336 Nhìn chỗ không biết tức không có 2 chữ cho là

0337 Làm ruộng xịt thuốc sâu, nhân quả thế nào ?

0338 Chỗ không biết- 4 chiều kích không gian

0339 Cái tánh thấy với Phật tánh có khác nhau không ?

0340 Thế nào là mắt huệ sáng, lý tánh thông, chí kiên cố ?

0341 Vô thủy vô minh có phải là thức thứ 8 không ?

0342 Làm sao phát khởi nghi tình ?

0343 Có duyên mới độ được sao nói độ tận chúng sanh ?

0344 Có phải muốn phá trùng quan thì phải nhập thất không ?

0345 Ngồi tham thiền thân bị chuyển động, như vậy có sao không ?

0346 Tham thiền thấy Tâm yên lặng, ưa thích, quên mất câu thoại

0347 Vong thất Bồ đề Tâm, tu chư thiện pháp thị danh ma nghiệp, nghĩa là gì ?

0348 Tánh chúng sanh che mờ Phật tánh, không phải ngược lại

0349 Tu như thế nào mới đúng tông chỉ Tổ Sư Thiền ?

0350 Thoại đầu là gì ? Lời nói của Phật, Tổ không phải chân lý

0351 Ngồi và điều thân thế nào để khỏi sinh bệnh ?

0352 Hành giả trình bày những trở ngại mình mẩy nhức ngứa khi tham thiền

0353 Xin SP hướng dẫn kỹ về cái nhìn

0354 Xin SP khai thị về Thiền bệnh

0355 Tại sao Tổ Sư Thiền ngày nay mới được phổ biến ?

0356 Những hiện tượng tâm linh gần đây ở Trung Quốc nên hiểu thế nào ?

0357 Thói quen tìm hiểu của bộc óc làm chướng ngại giác ngộ

0358 Tri kiến lập kiến tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tức Niết Bàn

0359 Đa tâm, thiểu tâm, vô tâm hay chỉ giữ nghi tình không biết ?

0360 Tâm nhìn chỗ không biết nhưng nhìn một hồi con biết con đang hỏi

0361 Xin giảng rõ tâm không chấp tướng và tác chỉ nhậm diệt

0362 SP thí dụ cái đồng hồ con không hiểu, nhìn không được, xin khai thị

0363 Ni cô nguyện tham TST trọn đời nhưng vì hoàn cảnh phải hoàn tục, vậy có bị nhân quả không ?

0364 Giải thích tại sao trong kinh có câu Tịch diệt vi lạc

0365 Tham thiền có bác kinh điển không, tham mà chưa kiến tánh có bị độn căn không ?

0366 Trước nguyện tụng kinh suốt kiếp, sau chuyển qua TST có bị lỗi nguyện không ?

0367 Trước kia học Phật pháp, nay tham TST, sớm muộn cũng kiến tánh

0368 Ngồi thiền một lúc, thương ghét nổi lên, quên câu thoại

0369 Thắc mắc của người Tịnh Độ chuyển qua tham TST

0370 Muốn bỏ cúng gà ngày mồng 2, 16 nhưng sợ người khuất mặt phá

0371 Khi tham nó tự tìm câu trả lời, vậy có sao không ?

0372 Hỷ xả và pháp xả khác nhau thế nào- Kể chuyện Bàng Uẩn

0373 Tương thủ thâm tâm phụng trần sát nghĩa là gì ?

0374 Làm sao biết được người kiến tánh, cảm giác kiến tánh thế nào ?

0375 Ý nghĩa đả thất- Giảng sinh tử tự do là thế nào

0376 Tu Tịnh Độ chết được A Di Đà rước còn tham thiền chết thì sao ?

0377 Kinh Pháp Hoa thí dụ Tam giới như nhà lửa chỉ có một cửa ra vào ?

0378 Khán thoại đầu có nhìn cái nhìn của mình không ?

0379  73 tuổi, tu TST chưa kiến tánh, chết về đâu, có gặp TST nữa không ?

0380 Làm cách nào bỏ được cái tâm chấp thật ?

0381 Từ loạn tâm đến đa tâm, thiểu tâm đến vô tâm, con không hiểu ?

0382 Thắc mắc của 1 nghệ sĩ đàn, có phải xuất gia tốt hơn tại gia không ?

0383 Hành giả trình bày giới luật không được tôn trọng trong đạo tràng TST

0384 Làm cách nào giảm bớt tập khí phiền não ?

0385 Chưa hiểu rõ thế nào là thế lưu bố tưởng và trước tưởng

0386 Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh không hề gián đoạn, vì sao không giác ngộ ?

0387 Tham thiền không bí quyết, chỉ cần sanh tử thiết là nghĩa làm sao ?

0388 Hành giả mới bày tỏ nỗi niềm về tham Tổ Sư Thiền

0389 Nhắc nhở mục đích dự thiền thất là cùng nhau trị bệnh sanh tử

0390 Bày tỏ nguyên nhân đến với TST, xin SP giảng Tứ cú kệ

0391 Mắt huệ sáng, chí kiên cố, lý tánh thông

0392 Đã nhiều lần nghe phải tin tự tâm, nay xin SP giảng lại

0393 Tại sao đã phá được trùng quan, còn bị pháp thế gian chuyển ?

0394 Kinh bất liễu nghĩa và liễu nghĩa so với kinh ngoại đạo

0395 Không tu không chứng, vậy SP, đại chúng và con ở đây làm gì ?

0396 Lời của ngài Lai Quả và ngài Nguyệt Khê có mâu thuẫn không ?

0397 Trình công phu quên thời gian

0398 Khai thị cúng dường Tam Luân Thế Không

0399 Ai nói ta nhập diệt hay không nhập diệt đều không phải đệ tử của ta

0400 Phật vì sanh tử xuất gia, vậy quý vị xuất gia có giải quyết được sanh tử không ?

Advertisement

About Duy Lực Thiền

Tổ Sư Thiền do cố hòa thượng Thích Duy Lực hướng dẫn
Bài này đã được đăng trong Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3). Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s