Thư Mục Âm Thanh 5

0401 Sư Phụ khai thị về nghi tình

0402 Muốn chuyển qua tu TST nhưng sợ sau này không còn được SP hướng dẫn

0403 Có nên tham thiền trong lúc làm việc không ?

0404 Tham thiền 10-15 phút thì bị nhức đầu, xả thì hết

0405 Đại chúng thỉnh cầu SP xây dựng thiền đường

0406 Tịnh Độ có 9 phẩm tùy theo quả chứng mà về, còn tu thiền chết không biết về đâu

0407 Tu thiền không đúng tông chỉ có bị trở ngại không ?

0408 Trong khi tham thiền cũng không cần biết có tiến bộ hay không ?

0409 Phiền não của con sâu nặng, xin chỉ cách giải trừ

0410 Tham TST mà đọc kinh có bị trở ngại không ?

0411 Cha mẹ qua đời con không chấp điếu, không chấp lễ vật, vong linh có được gì không ?

0412 Tham, chiếu cố, khán, cách dụng công giống hay khác nhau ?

0413 Bồ Đề Tâm là gì có tương tự Từ Bi Tâm không, có cần phát BDT không ?

0414 Từ Như Lai Thiền qua TST, lòng Từ Bi có được trưởng dưỡng không ?

0415 Người sắp chết nghe niệm Phật có thoát được 5 tội vô gián không ?

0416 Lọt vào tứ cú là như thế nào con không hiểu ?

0417 Có phải nhìn chỗ thắc mắc ta là cái gì không ?

0418 Dự thiền thất có lợi ích gì hơn ở chùa tu một mình không ?

0419 Tạp niệm nổi lên hoài, phải làm sao ?

0420 Bán đồ chay mà ăn mặn có bị nhân quả không ?

0421 Rời thế gian cầu đạo chẳng khác nào đi tìm lông rùa sừng thỏ

0422 Trước đây ăn mặn, bây giờ tu hành, nợ mạng nợ thịt có giảm bớt phần nào không ?

0423 Như Lai Thiền cũng đến chỗ nghi tình tan rã. Giảng Tam chỉ tam quán

0424 SP giảng hồ nghi và chánh nghi cho phật tử sơ phát tâm tham thiền

0425 Ý nghĩa của Phật Pháp Tăng, Thất đại và diệu dụng của nó

0426 Chuyện người làm heo ở Biên Hòa có con gái bệnh như heo

0427 Đức Phật thọ bao nhiêu tuổi, SP giảng kinh Lăng Nghiêm

0428 Tuổi già vô thường đến, sợ mê quên câu thoại

0429 Chuyện hòa thượng Hư Vân và ông lão làm đường kiến tánh

0430 Tham thiền nhiều, cầm ly nước chưa kịp uống đã bị đổ

0431 Tứ trọng tội

0432 Chưa đủ lòng tin Tổ Sư Thiền, có phải tu Tịnh Độ dễ hơn ?

0433 Thỉnh Phật về thờ phải làm sao ? Dặn lại con thế nào khi con chết ?

0434 Giảng vô thủy vô sanh, thí dụ bàn tay hoạt bát vạn năng

0435 Dùng cách nào trừ tập khí hữu lậu từ vô thủy ?

0436 Làm cái gì biết cái đó cũng là tu, so với TST không biết mới là tu

0437 Tâm không có bắt đầu sao lại có Thoại đầu và đầu sào trăm trượng ?

0438 Người xuất gia giúp đỡ nuôi nấng cha mẹ thế nào mới đúng ?

0439 Giới tiểu thừa và đại thừa, nhân quả tội báo đồng hay chẳng đồng ?

0440 Tất cả mọi vật ở thế gian có hình tướng đều lọt vào sanh trụ hoại diệt

0441Câu thoại Niệm Phật là ai còn dùng nữa không vì sách mới không có câu này ?

0442 Một vị tăng tán thán SP và xin chỉ dạy

0443 Sám hối thế nào mới đúng, nhân quả ra sao ?

0444 Tham thoại đầu có được Trí vô sư không, so với kiến tánh có khác không ?

0445 Việc làm của tà ma ngoại đạo hại người, đối trị thế nào ?

0446 Phạm giới Bồ tát sám hối thế nào, giới có bị mất không ?

0447 Công năng của chú Đại Bi thế nào, sao người trì chú vẫn còn bị ma phá ?

0448 Nghi tình tự động khởi, muốn buông không được, muốn tới cũng không được

0449 Thắc mắc những mâu thuẫn trong giáo pháp của Phật

0450 Bé trai 5 tuổi thắc mắc người chết có thể sống lại được không ?

0451 Niệm Phật có diệt được tội không ?

0452 Ngồi tham khoảng 2,3 tiếng được không, con thích ngồi hơn đi ?

0453 Mãi giữ chánh niệm không biết có rơi vào tịch tịnh không ?

0454 Cái vi tế vô minh là như thế nào ? SP giảng 2 thứ chiêm bao

0455 Thấy rồi không còn thấy nữa, biết rồi không còn biết nữa, con không hiểu ?

0456 Khi người chết, 6 thức ra trước, mạt-na và a-lại-da ra sau phải không ?

0457 Giúp người thì người bị nợ, vay trong lúc người bị thiếu thốn

0458 Có 1 số hành giả công phu trong lúc làm việc, tính toán không được chính xác

0459 Thế nào là giải thoát sanh tử, thế nào là Bi Trí Dũng ?

0460 Con thắc mắc hòa thượng chưa kiến tánh sao dẫn dắt tăng ni phật tử được ?

0461 Tham thoại đầu thì được kiến tánh, nếu không tham thì đi ngược sao ?

0462 Thầy kiến tánh có độ trò được không ? Giảng không có sự bắt đầu

0463 Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy phá Căn, Trần, Thức, tại sao ?

0464 Hành giả sơ cơ trình sự hiểu về thực hành tham Tổ Sư Thiền

0465 Nhìn vào tâm hỏi câu thoại không biết đến ngoại cảnh, tham như vậy có đúng không ?

0466 Muốn trừ ngã mạn phải làm sao, tứ tướng là gì ?

0467 Giúp người khác tham thiền sao cho đúng, nhất thiết duy tâm tạo nghĩa là gì ?

0468 Tu TST thân nhân chết, mời chư tăng tụng kinh như giáo môn được không ?

0469 Cái dụng của Phật và Tổ có đồng nhau không, làm sao lìa tứ cú ?

0470 Khai thị cho người mới phát tâm hiểu rõ lợi ích của tham Tổ Sư Thiền

0471 Hành giả trình sở chứng và sự biết ơn thầy

0472 Con ăn chay không làm đồ mặn cho các con ăn, như vậy có thiếu trách nhiệm làm mẹ không ?

0473 Khai thị cái dụng khắp không gian của tâm, lấy da làm thí dụ

0474 Thiền Tịnh song tu 10 người thành tựu cả 10, chỉ tu Thiền không tu Tịnh Độ, 10 người chỉ thành tựu 1 ?

0475 Tại sao Chứng Đạo Ca nói ngoại đạo thông minh chẳng trí huệ ?

0476 Giảng Kinh Lăng Nghiêm- Sự thấy không phải do con mắt

0477 Sau khi chết có hay không có linh hồn ?

0478 Trình công phu xin SP xem có phải nghi tình không ?

0479 Gặp cảnh thuận nghịch phải khéo hồi hỗ 回互, nếu không ắt theo nghiệp khác

0480 Hòa thượng Tuyên Hóa kiến tánh triệt để chưa, có được ngài Hư Vân ấn chứng không ?

0481 Bình thường rất ít chiêm bao nhưng khi tham thiền đêm nào cũng chiêm bao, sợ có sai ?

0482 Giữ dâm giới trong Bồ tát giới là phải giữ thế nào ?

0483 Sau một thời gian tham thiền thấy tâm được thanh tịnh

0484 Tất cả chúng sanh do một niệm bất giác đầu tiên mà sanh ra thế giới sơn hà đại địa phải không ?

0485 Có phải âm phủ dương gian đồng nhất lý ? Có 18 tầng địa ngục không ?

0486 Thắc mắc cái không biết của TST làm sao độ chúng sinh ?

0487 SP giải thích tứ tướng trong kinh Kim Cang

0488 SP giảng 4 thứ đối đáp của Đức Phật

0489 Thắc mắc sao gọi là Tâm Sở sao gọi là Tâm Vương ?

0490 Tham câu Thế nào là câu nói vượt ngoài thanh giác có kiến tánh không ?

0491 Nhân sinh quan và vũ trụ quan nghĩa như thế nào ?

0492 Thắc mắc phẩm thứ 15 Tùng Địa Dũng Xuất trong Kinh Pháp Hoa

0493 Lấy tâm phàm phu đo lường tánh Như Lai giống như lấy lửa đom đóm đốt núi Tu Di

0494 Kinh Viên Giác nói tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác, con không hiểu ?

0495 Con có 1 vật trình hòa thượng xem có phải của báu Như Lai không ? An thân lập mệnh chỗ nào ?

0496 Tham thiền mà hoàn cảnh không thuận tiện ăn chay, vậy có kiến tánh không ?

0497 Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai, nghĩa là sao ?

0498 Quá khứ, hiện tại, vị lai Tâm đều bất khả đắc, nghĩa là sao ?

0499 Người đời làm việc ác, gặp TST tu kiến tánh, có gặp nghiệp dữ không ?

0500 Con tham chưa được, chỉ như niệm Phật, vậy phải làm sao ?

Advertisement

About Duy Lực Thiền

Tổ Sư Thiền do cố hòa thượng Thích Duy Lực hướng dẫn
Bài này đã được đăng trong Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3). Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s