Thư Mục Âm Thanh 7

0601 Phật tử sơ cơ muốn hiểu vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ

0602 Không có nhân duyên với Phật là vĩnh viễn hay chỉ một thời gian ?

0603 Nhất niệm vô minh là gì có phải vọng khởi không ?

0604 Cảnh giới vô niệm lấy gì để phá, phá cái gì ?

0605 Trước khi tu tối thượng thừa có cần tu qua tiểu thừa không ?

0606 Phật A Di Đà bao nhiêu tuổi- bất định tánh có kiến tánh không hay pháp môn nào quả vị nấy ?

0607 Hành giả trình bày tâm trạng khi tu Tổ Sư Thiền

0608 Dùng cái biết để tu có thể kiến tánh không ?

0609 Hỏi thế nào để khỏi thành niệm, nhìn thế nào để khỏi thành trụ ?

0610 A Nan thoát nạn Ma Đăng Già摩登伽 (Matanga) nhờ chú Lăng Nghiêm, ngày nay chúng con nhờ chú được không ?

0611 Thường ứng chư căn dụng mà chẳng phân biệt tướng là gì ?

0612 Thế gian lấy cái vui trị phiền não mà không hết, vậy lấy cái gì trị được ?

0613 Quy củ Tòng Lâm như thế nào ?

0614 Phật dạy phát Bồ Đề Tâm là phát cái gì ?

0615 Từ khi uống thang rượu thuốc thì lòng tin tự tâm không còn nữa

0616 Một vị tăng trình kệ bị quở vì quá sai lầm

0617 Không tập tham thiền lúc làm việc khi chưa tới mức tự động

0618 Theo bộ óc hiện nghiệp là tướng bệnh, lìa bộ óc là tướng mạnh

0619 Phật muốn mình trong mở mắt chiêm bao thức tỉnh, có lý hay không lý là sản phẩm của bộ não

0620 Hành giả nói biết cái vô tướng, SP hỏi người biết vô tướng là ai

0621 Thắc mắc về lời của Phật- Kiến tánh thì bộ óc làm đày tớ Phật tánh

0622 Tánh tướng bất nhị- Tự tánh không hữu ngã, không vô ngã

0623 Phật tử hỏi ở VN nơi nào có Tòng Lâm- Năng lực của Tâm là có sẵn không phải do học

0624 Báo chí nói Phật giáo là 1 trong 3 tôn giáo chính, có phải không ?

0625 Nói con người có số phận có đúng giáo lý Phật không ?

0626 Xin SP giảng lại Khoa học và Tâm linh

0627 Khi kiến tánh thì cái sức của Tâm như thế nào ?

0628 Xin hỏi chướng duyên và thuận duyên của SP trong cuộc đời tu tập ?

0629 Trình công phu nhìn chỗ một niệm chưa sanh, sau 6 tuần, nhìn thấy máu lưu thông trong cơ thể

0630 Phật tử ăn chay ăn hột gà công nghiệp được không ?

0631 Người chưa ăn chay tham Tổ Sư Thiền được không ?

0632 Sự Sự vô ngại pháp giới của tông Hoa Nghiêm ?

0633 Có phải 28 vị Tổ Ấn Độ do Tổ Sư Thiền mà kiến tánh ?

0634 Con chỉ mong giải quyết được cái khổ lẩn quẩn trong thế gian này ?

0635 Trong lúc đi hương con có cảm giác muốn té ?

0636 Làm như Phật mới kiến tánh, còn nghiệp thức của chúng con thì làm sao ?

0637 Có phải tu thiền chỉ thờ Phật Thích Ca và Tổ Ca Diếp ?

0638 Tại sao ngài Nguyệt Khê dạy khán còn ngài Lai Quả dạy đề khởi thoại đầu ?

0639 Cái tánh thấy với Phật tánh có khác nhau không ?

0640 Hành động đánh hét chửi mắng của các vị Tổ nhằm mục đích gì ?

0641 Cúng dường cho một đạo nhân vô tâm còn hơn cúng dường Phật là sao ?

0642 Ăn thịt cá có ảnh hưởng đến tham sân si không ?

0643 Hành giả TST muốn phát tâm phổ biến với bạn bè, phải làm sao ?

0644 Ngộ và kiến tánh có khác nhau không ?

0645 Xin SP khai thị cái không biết cho con hiểu

0646 Ở Tòng Lâm cá nhân không được nhận tín thí và thu đệ tử

0647 Trình sơ chứng, SP bảo quăng hết, hãy như một người khờ ngốc

0648 Tiểu thừa thiền, Đại thừa thiền có phải là Như Lai thiền không ?

0649 Quá trình tham thiền có xen sự hiểu biết, có hại gì không ?

0650 Tự tánh vốn sẵn có đầy đủ, sao bộ não xen vào ?

0651 Trình bày nguyện vọng và xin giúp đỡ để tu hành kiến tánh

0652 Trước khi có vũ trụ con người ở đâu, khi đã có vũ trụ con người từ đâu sinh ra ?

0653 Phá hòa hợp Tăng là do không đại diện cho Tam Bảo mà truyền giới phải không ?

0654 Thích Ca từ bi, Di Lặc hoan hỉ, Đạt Ma trợn mắt giận dữ ?

0655 Có duyên mới độ được sao nói độ tận chúng sanh ?

0656 Thắc mắc làm sao ngộ, ngộ rồi đồng như chưa ngộ là sao ?

0657 SP xem giùm ba mẹ con siêu thoát chưa, cúng cách nào để siêu ?

0658 Tài vật tín thí có thúc đẩy tu hành không ?

0659 Tứ nhiếp có giống với bố thí trong kinh Kim Cang không ?

0660 Nghiên cứu kinh thình lình hiểu được, đó có phải là giải ngộ không ?

0661 Xin SP giải thích lợi ích của ngồi thiền và tham thiền

0662 Có phải muốn phá trùng quan là phải nhập thất không ?

0663 Giới luật là hàng rào- Tại sao Ma Đăng Già摩登伽 (Matanga) nhiếp được A Nan

0664 Trúc Lâm Đại Sĩ nói : “Hừng hực hơi nóng toát mồ hôi, Chiếc khố mẹ sanh chưa từng ướt” nghĩa là sao ?

0665 Trước đây thờ tùm lum, nay tu Tổ Sư Thiền nên làm sao ?

0666 Pháp thí có đổi được Tài thí không ?

0667 Trình công phu và hỏi về nghi tình

0668 Con chưa hiểu rõ Tứ Hoằng Thệ Nguyện, xin giảng giải

0669 Có phải thiện ác do thức biến hiện thì không dính dáng đến chánh biến tri ?

0670 Người tu thì thành Phật, còn các sinh vật nhỏ có thành Phật được không ?

0671 Giảng Đại thừa lấy kinh Tiểu thừa làm y cứ được không ?

0672 Cư sĩ thọ giới Bồ Tát xuất gia được không, phải theo quy củ không được theo ý mình

0673 Phóng sanh như thế nào mới đúng ?

0674 SP kể chuyện đi bình bát nửa năm và việc duy trì thiền đường bên Mỹ

0675 Hành giả đã kéo dài nghi tình, khi ngủ có khởi nghi tình được không ?

0676 Hầm sâu vô minh, Vô thủy vô minh, Nhất niệm vô minh

0677 Nhìn vào cái không biết hay duy trì biết cái không biết ?

0678 Đại Trí như Ngu là như thế nào ?

0679 Đến giai đoạn Đầu sào trăm thước là như thế nào ?

0680 Nếu xuất gia mà còn cha mẹ già có mang tội bất hiếu không ?

0681 Có chí tu thiền, suốt đời này có thể giải quyết sinh tử luân hồi không ?

0682 Nghi sự là gì ?

0683 Có phải tham sân si là vô minh không ?

0684 Giải ngộ có giúp ích gì cho hành giả tham thiền không ?

0685 Muốn vừa tham vừa học được không ?

0686 Ban ngày học Như Lai Thiền, ban đêm tu Tổ Sư Thiền, song song có được không ?

0687 Chỉ cần chuyên chú tham thoại đầu, hễ có chỗ cho là, là sai

0688 Tiểu sử của SP bằng chữ Hán đã có ở Đài Loan, sau này sẽ dịch ra chữ Việt

0689 Quan điểm chọn pháp môn tu cho phù hợp

0690 Không có sáng tối minh và vô minh, vậy nhìn vào hầm sâu vô minh là thế nào ?

0691 Hành giả xin đóng góp ý kiến với thiền thất

0692 Trình sở thích xem kinh, vì xem hiểu, còn công phu thì khó khăn

0693 Nghĩ đến cái chết sẽ hối thúc công phu (sanh tử thiết)

0694 Trình hiện tượng tự thân nổi lên buồn bực không có lý do

0695 Chư Phật chư Tổ muốn chúng sinh buông bỏ tri kiến để được ngộ

0696 Hỏi làm thế nào cho đúng tinh thần Kinh, Luật, Luận ?

0697 Có phải nhìn chỗ trống rỗng bao la không ?

0698 Các Tổ truyền vô trụ hồi tâm và thuyết Như Lai tri kiến là thế nào ?

0699 Đối với những người không có đức tin Phật pháp, làm sao độ họ ?

0700 Vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức Pháp thân nghĩa là gì ?

Advertisement

About Duy Lực Thiền

Tổ Sư Thiền do cố hòa thượng Thích Duy Lực hướng dẫn
Bài này đã được đăng trong Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3). Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s