Thư Mục Âm Thanh 11

1001 Không thể dùng quán tưởng để sửa đổi nhân quả

1002 Có phải đời này cúng bông hoa đời sau thân được tốt đẹp- Ngồi thiền có điều khí không ?

1003 Khi tập hương công có thở theo cách nào không ?

1004 Thắc mắc người kiến tánh có phải là thánh nhân không

1005 Làm sao bỏ bớt được tánh nóng nảy ?

1006 Sư Cô tu đã lâu mà không biết tâm mình ở đâu

1007 Do chết ít, dân số thế giới tăng, vậy thuyết tái sinh hiểu như thế nào ?

1008 Nương theo hơi thở để khởi câu thoại, vậy có đúng không ?

1009 Thiền đường Pháp Thành tu TST, cúng 3 rằm lớn trong năm, có lợi ích gì không ?

1010 Trước con cúng sao hội, đọc sớ cầu an trong thời gian khá lâu, vậy có bị quả báo không ?

1011 Có phải Phật Thích Ca tham thiền kiến tánh không ?

1012 Nếu tu theo phép biết vọng thì cảnh giới cao nhất là gì ?

1013 Người xuất gia nuôi súc vật thế nào mới đúng ?

1014 Chuyện con rít ở chùa Tam Bảo- Súc sinh phải chuyển qua thân người rồi tu mới kiến tánh

1015 Tu sĩ xuất gia lấy tiền của Phật tử cúng dường, cúng giỗ cha mẹ thì nhân quả thế nào ?

1016 Tu sĩ nên sử dụng thế nào tiền cúng dường của 10 phương ?

1017 Thắc mắc việc vua A Xà Thế mắc tội ngũ nghịch, vậy mà nghe Phật thuyết pháp, tội tiêu được

1018 Duyên lành được gặp Sư Phụ, xin cho con tu Tổ Sư Thiền

1019 Trình tình trạng bị ma nhập phiền não, SP dạy căn bản tham thiền

1020 Tham thiền có phải công phu sáng chiều không, có thể đi đưa đám được không ?

1021 Khi ngồi tư tưởng xóa trắng, trống rỗng, có phải lọt vào vô ký không ?

1022 Trình ước vọng muốn tu tắt tu mau, xin Thầy chỉ dạy

1023 Xin HT giải thích sự vay trả nghiệp đời đối với đứa bé sơ sinh này

1024 Tịnh Độ là gì ? Có thể hướng dẫn người Tin Lành, Thiên Chúa tập hương công, tham thiền không ?

1025 Có thể ở miếu Ngũ Hành tu được không ?

1026 Tưởng lên tình xuống, không tưởng không tình ra ngoài Tam giới

1027 Nghe tiếng suối chảy sao được đắc đạo ?

1028 Loài Vô tình có thể thành Phật không ?

1029 Con chọn câu thoại khó hiểu. xin SP khai thị cho con tham

1030 Không tham TST nữa, đổi qua pháp môn khác có ảnh hưởng công phu không ?

1031 Tỳ kheo Ni hoàn tục, lại xuất gia lần 2, thầy bổn sư có bị nhân quả không ?

1032 Bài kệ của Tuệ Trung thượng sĩ, con không biết ai là khách, còn về quê là về đâu ?

1033 Các thầy các cô tham thiền có cần phải học không ?

1034 Con không xuất gia, tu TST giờ giấc như ở thiền đường có thể kiến tánh không ?

1035 Ông Thích Thiện Chơn chùa Tam Bảo, lâm chung vẫn còn câu thoại, cầu siêu có ích gì không ?

1036 Chùa lo nuôi 3 con mèo, cho ăn cá, nay không cho ăn cá nữa, chúng chết, vậy có nhân quả không ?

1037 Các vị Tổ ngày xưa kiến tánh, tại sao phải trốn tránh, không ra hoằng pháp ?

1038 Trước đây 1 tháng sám hối 2 lần, nay tu TST không sám hối nữa, vậy tội có tiêu trừ không ?

1039 Dùng tiền bạc kéo người thân vào đạo thế nào mới đúng ?

1040 Phát tâm ấn tống kinh, trả nợ cho người đã chết

1041 Trong Quảng Lục có câu Khắp sơn hà đại địa tìm 1 người làm bạn cũng không có, đó là lời của thầy phải không ?

1042 Một số người chưa vào đạo hỏi Phật giáo có phải là một tôn giáo không

1043 Loài Vô tình có thể tiến hóa thành loài Hữu tình không ? Khoa Tử Vi có phải mê tín không ?

1044 Có nên lượm tiền đánh rơi cúng dường Tam Bảo không ?

1045 Hành Ấm là trạng thái sanh diệt của tư tưởng đúng không ?

1046 Chùa Đậu thờ nhục thân 2 vị thiền sư tịch đã hơn 300 năm, tại sao nhục thân không hư hoại ?

1047 Mẹ bị bệnh nặng, vái van xuống tóc cầu bình an, có đúng không ?

1048 Hỏi SP về việc giới thiệu nuôi trẻ mồ côi

1049 Xuất gia hoặc độ người xuất gia, có cần cha mẹ cho phép không ?

1050 Khi tham thoại đầu có cần phản văn tự kỷ để tránh hôn trầm không ?

1051 Có nên thờ Ông Quan Công và Bà Mẹ Sanh không ?

1052 Thiền sư Việt Nam có vị nào tu Tổ Sư Thiền được kiến tánh chưa ?

1053 Gieo nhân gì mà đời này lùn quá, hai mươi mấy tuổi mà chỉ cao bằng đứa bé 5 tuổi

1054 Cứu nhái hay cứu rắn ? SP giải thích từ bi và bác ái

1055 Chuyện 1 hành giả muốn mẹ mình ăn chay mà bị gia đình cản trở

1056 Vô vi của Phật pháp và Vô vi của Lão Tử đồng và khác thế nào ?

1057 Thiền của Hòa thượng Thanh Từ có phải Như Lai Thiền không ?

1058 Con thiếu nợ có được xuất gia không ?

1059 Giới tự động là như thế nào ?

1060 Vô ý làm gãy tượng Phật, có bị nhân quả gì không ?

1061 Thắc mắc về 3 loại lịch, Âm lịch, Dương lịch và Phật lịch

1062 Những thắc mắc về đời thường của Phật tử

1063 Mạn nghi ác kiến khác với nghi tình như thế nào ?

1064 Có thể coi Thiên Chúa như một vị Bồ Tát ở một cõi trời nào đó không ?

1065 Làm cách nào để chấm dứt được mê tín dị đoan ?

1066 Làm thức ăn chay bề ngoài giống như thức ăn mặn có nhân quả gì không ?

1067 Xin SP chọn cho con ngày khai trương quán cơm chay

1068 Đứa bé 5 tuổi làm được những bài thơ rất đúng rất hay, đó là hiện tượng gì ?

1069 Xin SP giải thích câu nói của thiền sư Pháp Loa dòng Trúc Lâm VN

1070 Một vị tăng hỏi ngài Tuệ Trung thượng sĩ (VN) thế nào là thanh tịnh pháp thân

1071 Phật tử ở Atlanta viết thơ nhờ SP giải đáp thắc mắc

1072 Người thọ giới Bồ Tát kể chuyện bố thí cho người uống rượu

1073 Tham thiền quên ngày giỗ cha mẹ, không đi bình bát, không nghe pháp, có lỗi không ?

1074 Mẹ con ngày xưa bán rượu, nay đã chết, làm sao giúp bà bớt nghiệp ?

1075 Tại sao không lấy 5 hay 10 ngày mà lấy 7 ngày làm thiền thất ?

1076 Con đã già không biết có tham thiền được hay không ? Tham thiền khác Tịnh Độ thế nào ?

1077 Tại sao trong Đại Thừa Tuyệt Đối Luận, ngài Nguyệt Khê nói Thanh Văn còn ở giai đoạn ngã chấp ?

1078 Có nhân duyên gì mà Phật độ 5 anh em Kiều Trần Như đầu tiên ?

1079 Ngồi thiền lâu có sanh bệnh không ?

1080 Nữ trình nguyện vọng muốn xuất gia- SP nói xuất gia phải chân tu mới lợi ích

1081 Ai chứng minh tuổi Hạ cho hàng xuất gia chúng con ?

1082 Những người ở bên Pháp có thể dựa vào sách vở của SP mà tu được không ?

1083 Thiền này có giống Yoga phương Tây không, lợi ích ra sao ?

1084 Lấy cái Không thành lập bộ óc nên không được thành Phật phải không ?

1085 Mỗi lần con tham lưỡi uốn lại, tham rất mạnh, như vậy có đúng không ?

1086 Đi Châu Đốc cúng Bà có lợi ích gì không ? Khai quang điểm nhãn- 6 nẻo luân hồi

1087 Khi mệt mỏi nằm tham thiền có lợi ích gì không ?

1088 Ngồi thiền lâu có thấy Đức Phật không ?

1089 Tham thiền tự nhiên cảnh tượng hiện ra, thấy lửa cháy xung quanh

1090 Có phải lúc đầu là tham thoại vĩ, sau mới đến thoại đầu ?

1091 Con đi học chưa ăn chay được, không dám tham thiền vì sợ tẩu hỏa nhập ma

1092 Tăng Ni chưa học giáo lý, tham thiền làm sao nắm được giáo lý ?

1093 Xin SP khai thị một đoạn trong Quy Nguyên Trực Chỉ

1094 Người biết mình chiêm bao có ngộ được gì không ? Chưa ngộ kiếp sau có được tu tiếp không ?

1095 Vô Môn Quan thiền sư có cùng pháp môn Tổ Sư Thiền ?

1096 Tham thiền không được bực tức nói sằng, nếu nói có sao không ?

1097 Truyền thống giáo môn có ngày cúng giỗ, TST có ngày kỷ niệm không ?

1098 Lọt vào vô ký không là như thế nào ?

1099 Tham 3 năm câu Niệm Phật là ai, nay muốn đổi câu khác, xin SP cho

1100 Tham thiền có phải trả cho bộ óc tự do hoàn toàn không ?

About Duy Lực Thiền

Tổ Sư Thiền do cố hòa thượng Thích Duy Lực hướng dẫn
Bài này đã được đăng trong Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3). Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s