Thư Mục Âm Hình- Thuyết giảng tiêu biểu

0002 Lục Tổ Huệ Năng là người nước nào ?

0010 Đại Trí Độ Luận của Long Thọ Bồ Tát

0012 Bốn bài kệ của Vĩnh Gia Huyền Giác- Không thể kiến lập cái biết

0013 Thấy không phải do con mắt, tánh thấy bất sinh bất diệt

0026 Bộ lạc Kogi ở Nam Mỹ

0029 Công án Hương Nghiêm- người treo mình ngậm cành cây

0032 Đom đóm đốt núi Tu Di

0033 Giới thiệu Hòa thượng Duy Lực

0038 Thuyết pháp tại Long Khánh- Câu chuyện Huỳnh Đình Kiên

0039 Nói về sự Mê Ngộ của sư Cao Phong

0050 Hướng dẫn tham Tổ Sư Thiền

0062 Mục Kiền Liên- Lực hấp dẫn- Cứu độ- Tịnh độ- 5 thứ nghi…

0065 Huỳnh Đình Kiên- Đầu thai- Khứ hậu lai tiên- Chiêm bao- Tăng và Ni

0094 Như thị- Phỉ bang Phật Pháp- Chúng sinh là Phật đã thành- Mâu thuẫn Hawking- Hội Long Hoa

0105 Hư Vân hòa thượng và ông tăng đắp đường lộ

0106 Hữu tình- Ẩn tâm- Hồi hướng- Biểu đồ Nguyệt Khê- Newton Einstein Thích Ca- Chủ khách

0107 In kinh- Biên kiến- Vô ngã- Pavlov- Các vị Phật Bồ Tát- Liễu Nhiên- Ni Thực Tế

0116 Hành bổn phận- DNA- Cộng nghiệp, biệt nghiệp- Tướng, tưởng, hành ấm- Tam tịnh nhục

0119 Hám Sơn 20 cuốn- Tứ tướng- Lực học Thích Ca- Định Huệ- Lời dạy của Lục Tổ

0120 Tham thoại đầu có thấy gì là sai- Hawking- Hoạt bát vạn năng- 4 bài kệ của Vĩnh Gia- Mạt pháp

0125 Cầu xuất gia với Văn Thù- Nhân duyên xuất gia- Cách tham thiền-Ms Phương Canada

0127 Định Huệ không hai- Không, Giả, Trung- Pháp Nhãn Văn Ích

0127a Công Án Quế Sâm 桂琛 và Pháp Nhãn Văn Ích 法眼文益

0137 Bơm Mực- Không Học Thi Đậu- Huỳnh Bá- Lâm Tế- Pavlov

0145 Biểu đồ 4 thừa của Phật giáo theo Ngài Nguyệt Khê

0146 Tông chỉ Tổ Sư Thiền- Thiên Thai Tông- Hoa Nghiêm Tông

0202 Bộ lạc Kogi sinh hoạt giống Tăng Đoàn

0203 Chưa ngộ trình công phu là trình cái gì ?

0204 Ngoài Tổ Sư Thiền còn pháp môn nào tu được kiến tánh ?

0212 Khai Giá Trì Phạm Trong Luật Tứ Phần

0213 Kinh Hoa Nghiêm : Tâm Là Họa Sĩ Đại Tài

0226 Khai thị Không gian 4 chiều- Làn sóng ánh sáng- Triết lý sinh mạng

0292 Con thấy Krisnamurti luận rất hay nhưng không biết có đúng chánh pháp không ?

0301 Phật tánh khác với tâm chúng sanh thế nào ?

0302 Khi tham và khán có nghi tình, bị mệt, có thể ngưng không ?

0309 Phật nói 3 điều không thể biết

0316 Phật tánh vốn đầy đủ, sao Lục Tổ vẫn phải nhờ người viết chữ giúp

0356 Những hiện tượng đặc dị công năng xảy ra ở Trung Quốc gần đây

0376 Kết quả tu Tịnh Độ và Tham Thiền ra sao ?

0396 Lời của ngài Lai Quả và Nguyệt Khê có mâu thuẫn không ?

0401 Khai thị về Nghi Tình

0454 Vô thủy vô minh và Nhất niệm vô minh- 2 loại chiêm bao

0475 Tại sao Chứng Đạo Ca nói ngoại đạo thông minh chẳng trí huệ ?

0480 Hòa thượng Tuyên Hóa kiến tánh triệt để chưa ? có được ngài Hư Vân chứng nhận không ?

0507 Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, tâm và thức phân biệt thế nào ?

0526 Ngài Lai Quả nói lúc đến thoại đầu, đi chẳng biết đi, ngồi chẳng biết ngồi…

0530 Vì sao Tổ Đạt Ma chỉ quảy trên vai có một chiếc giày ?

0536 Ngài Suzuki nói Bồ Tát muốn thành Phật phải nhờ Phật gia trì ?

0543 Sư phụ kể chuyện quy củ Thiền đường Cao Mân ở Trung Quốc

0545 Hư Vân hòa thượng thuộc tông phái nào ?

0549 Phật đưa cành hoa, Ca Diếp mỉm cười, niêm hoa vi tiếu

0561 Đang thọ 5 giới, muốn thọ Bồ Tát giới- chuyện vua Ba Tư Nặc- Tội phá giới và tội nhân quả

0565 Ngài Nguyệt Khê nói Tư tưởng tức là Tang vật

0584 Chuyện Kim Bích Phong- Huệ Nam luật sư- Thần Già lam

0599 Thế nào là Tam Huyền Tam Yếu của Tổ Lâm Tế ?

0608 Dùng cái biết để tu có thể kiến tánh không ?

0621 Theo lời của Phật trong kinh Kiến Tánh thì bộ óc làm đày tớ cho Phật tánh

0637 Có phải tu thiền chỉ thờ Phật Thích Ca và Tổ Ca Diếp chứ không thờ Phật khác ?

0638 Tại sao ngài Nguyệt Khê dạy khán còn ngài Lai Quả dạy đề khởi thoại đầu ?

0652 Trước khi có vũ trụ con người ở đâu, con người từ đâu mà sinh ra ?

0654 Con thấy Phật Thích Ca từ bi, Phật Di Lặc hoan hỉ còn Tổ Đạt Ma trợn mắt giận dữ, xin Sư phụ giải thích ?

0661 Xin Sư phụ giải thích lợi ích giữa ngồi thiền và tham thiền

0664 Trúc Lâm Đại Sĩ nói hừng hực nóng toát mồ hôi, chiếc khố mẹ sanh chưa từng ướt nghĩa là sao, xin Sư phụ giải thích ?

0666 Pháp thí có đổi được Tài thí không ?

0703 Vì sao bài kệ của Huệ Năng được truyền Y Bát ?

0705 Kinh nói Tất cả lời nói đều là hư vọng không có nghĩa thật, còn không nói ra có phải là hư vọng không ?

0706 Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm nghĩa là thế nào ?

0707 Giải thích về tham Tổ Sư Thiền khi có Phật tử thắc mắc Chết đi về đâu

0712 Truyền tâm ấn là gì, tại sao ngài Vĩnh Gia đã ngộ còn phải tìm Lục Tổ xin ấn chứng ?

0713 Tại sao ngài Hám Sơn và ngài Nguyệt Khê nhận xét trái nhau về Đại Thừa Khởi Tín Luận ?

0717 Cái Không dung nạp tất cả là do Hòa thượng nói hay ngài Long Thọ nói ?

0723 Kể chuyện cô Chơn Nguyệt và Hòa thượng Quang Tâm với Kinh Kim Cang

0725 Xin Hòa thượng kể về hai bài kệ của Thần Tú và Lục Tổ

0734 Ai là người không cùng muôn pháp làm bạn ?

0748 Mục Kiền Liên trai tăng cúng dường cầu siêu cho mẹ như Kinh nói, vậy có đúng không ?

0767 Ni cô Thực Tế và thiền sư Thiên Long độ người

0795 Câu chuyện về pháp sư Huệ Trì nhập định 700 năm ở Tứ Xuyên

0796 Tại sao ngài Mục Kiền Liên đã chứng quả A La Hán mà vẫn còn bị nhân quả chi phối ?

0800 Tại sao Phật Như Lai hai mắt mà Đạo Cao Đài chỉ vẽ có một mắt ?

0803 Có thể thấy tin tức công phu không ?

0812 Đại trí như Ngu là như thế nào ?

0819 Chuyện về đứa bé và thiền sư “thế à”

0840 Ngày xưa tu có chứng đắc, ngày nay con không thấy ai chứng đắc ?

0901 Phật giáo nói gì về những thần đồng khoa học, toán học ?

0902 Một số biểu hiện không hiểu giới luật của chùa Ni hiện tại

0903 Thiền của thiền sư Nhất Hạnh có đưa con người đến cứu cánh giải thoát không ?

0909 Chấp lý bỏ sự là kẻ vác bảng, chấp dụng bỏ thể là kẻ lỗ mãng

0921 Ngài Đạt Ma kiến tánh trước hay sau khi nhìn vách 9 năm ?

0937 Hố Thẳm của Phạm Công Thiện có phải là Tánh Không không ?

0939 Phật nói không có vô minh, vậy nhân quả từ đâu mà có ?

0940 Nhập định không cảm nhận được thời gian của ngài Hư Vân ở núi Chung Nam

0945 Tại sao có người thong minh có người ngu dốt, có phải do chất xám không ?

0953 Khi tụng kinh là tụng bằng thức hay tụng bằng trí ?

0954 Các hành vô thường là pháp sanh diệt, hết sanh diệt là vui nghĩa là thế nào ?

0960 Sanh tử vô minh có phải do A-lại-da và thức thứ bảy không ?

0980 Tâm vật hợp nhất và phi tâm phi vật

0984 Thắc mắc về lời khai thị của ngài Bác Sơn và ngài Lai Quả

0989 Tứ Liệu Giản của ngài Lâm Tế ý nghĩa thế nào ?

0992 Tại sao ngài Ca Diếp không nhập định ở Ấn Độ mà nhập định ở Vân Nam Trung Quốc ?

0993 Năng lễ Sở lễ tánh không tịch nghĩa là gì ?

1001 Không thể dùng quán tưởng để sửa đổi nhân quả

1004 Người kiến tánh có phải là thánh nhân không ?

1006 Sư cô tu đã lâu mà không biết tâm mình ở đâu

1009 Thiền đường Pháp Thành tu TST cúng 3 rằm lớn có lợi ích gì không ?

1011 Có phải Phật Thích Ca tham thiền kiến tánh không ?

1014 Câu chuyện con rít ở chùa Tam Bảo

1017 Thắc mắc việc vua A Xà Thế phạm tội ngũ nghịch mà nghe Phật thuyết pháp tội tiêu được

1024 Tịnh Độ là gì ? Có thể hướng dẫn người Tin Lành, Thiên Chúa tập hương công tham thiền không ?

1031 Tỳ kheo ni hoàn tục lại xuất gia lần 2, thầy bổn sư có bị nhân quả không ?

1032 Trong bài kệ của Tuệ Trung thượng sĩ, con không biết ai là khách còn về quê là ở đâu

1033 Các Thầy các Cô tham thiền có cần phải học không ?

1037 Các vị Tổ ngày xưa kiến tánh sao phải trốn tránh không ra hoằng pháp

1041 Trong Quảng Lục có câu : Khắp sơn hà đại địa tìm một người làm bạn cũng không có, nghĩa là sao ?

1043 Vô tình có thể tiến hóa thành hữu tình không ? Khoa tử vi có mê tín không ?

1051 Có nên thờ ông Quan Công và bà Mẹ Sanh không ?

1052 Thiền sư Việt Nam có vị nào tu Tổ Sư Thiền được kiến tánh không ?

1056 Vô vi của Phật giáo và Vô vi của Lão Tử có khác nhau không ?

1057 Thiền của Hòa thượng Thanh Từ có phải là Như Lai Thiền không ?

1070 Một vị tăng hỏi ngài Tuệ Trung (Việt Nam) về thanh tịnh pháp thân

1077 Trong Đại Thừa Tuyệt Đối Luận ngài Nguyệt Khê nói Thanh văn Duyên giác phá được ngã chấp nhưng vẫn còn pháp chấp, đúng không ?

1078 Do nhân duyên gì mà Đức Phật độ 5 anh em Kiều Trần Như đầu tiên ?

1095 Vô Môn Quan có phải cũng là pháp môn Tổ Sư Thiền không ?

1103 Chừng nào Phật Di Lặc ra đời, xin Sư phụ khai thị

1104 Nguyên do gì Phật chỉ nhận lễ vật của ông Thuần Đà ?

1107 18 vị La Hán tu các hạnh khác nhau như thế nào ?

1111 Ngài Bác Sơn nói hành giả dù 8 cảnh thay nhau đến cũng không biết, 8 cảnh đó là gì ?

1113 Thế nào là ngoại giới, nội giới, các bài chú có hiệu nghiệm gì không ?

1117 Bình thường trong hiện tại mình phải sống ra sao ?

1118 Tại sao vô tâm chưa phải là đạo mà còn cách một trùng quan ?

1120 Hiện tiền sát na bất động, có phải vậy không ?

1124 Pháp môn tu Quán Thế Âm của sư cô Thanh Hải có đúng chánh pháp không ?

1128 Người tại gia cũng có thể kiến tánh- Kể chuyện gia đình Bàng Uẩn

1130 Chúng con đi cứu trợ người nghèo khổ, có giúp ích gì cho họ không ?

1134 Thuận nghịch tranh nhau, chẳng biết hành xử, nhọc công là bệnh, nghĩa thế nào ?

1141 Thắc mắc về việc Hòa thượng Hư Vân gặp ông lão đắp đường

1163 Cực lạ cực quen, phi phàm phi thánh là sao ?

1191 Trình kiến giải về Huỳnh Bá, Lâm Tế, Đại Ngu

1194 Thiền sư kiến tánh sinh tử tự do, không sợ uy quyền của vua

1206 Trong Duy Thức Học nói ngũ tiền năng là như thế nào ?

1210 Quan Âm Diệu Trí Lực năng cứu thế gian khổ- kể chuyện Trương Bảo Thắng

1212 Quan niệm tham thiền không cần học giới luật có đúng không ?

1217 Câu Thường kiến tự kỷ quá là nghĩa thế nào ?

1225 Trình kiến giải về việc ngài Toàn Khoát không công nhận Đức Sơn và Động Sơn

1228 Không thấy Lục Tổ tu gì hết sao được kiến tánh ?

1235 Tại sao tăng độ ni là có lỗi, con không hiểu ?

1242 Giải thích bài kệ của sư Động Sơn Lương Giới

1245 Tổ Đạt Ma nói kiến tánh triệt để 5đại tội cũng tiêu, vậy nhân quả ở đâu ?

1302 Làm việc thiện việc tốt có giảm bớt nhân xấu đã gieo không ?

1303 Kinh Địa Tạng nói trong nhà có người chết nên làm phước bố thí đúng không ?

1305 Ở chùa Tịnh Độ, làm Phật sự có trở ngại tham thiền không ?

1306 Hành trạng Ngũ Tổ- kể chuyện Bạch Vân Lão Đoan thăm đứa bé 3 tuổi

1313 Trình công phu- Thắc mắc về lời khai thị của ngài Lai Quả

1318 Ba trụ thiền và truyền nhân của ngài Đạo Nguyên (Nhật Bản)

1334 Ngài Lai Quả đánh người phạm quy củ, có phải thiếu lòng từ bi không ?

1356 Có phái đoàn quen cô Chơn Nguyệt đến thăm thiền đường

1371 Tịnh Độ và Thiền tông có hòa hợp không qua bài kệ của ngài Vĩnh Minh Diên Thọ ?

1382 Thắc mắc việc ngộ đạo của Lục Tổ qua kinh Pháp Bảo Đàn

1384 Trình 4 cái biết đối với Lục Tổ lúc ở núi Hoàng Mai

1395 Xin pháp danh- Hỏi về công án Đức Sơn, Tuyết Phong, Nham Đầu

1401 Việc trần sa kiếp cũng như việc hiện nay- Ý nghĩa của thời gian

1402 Ngưng bộ óc thì linh chi hiện ra nghĩa là sao ?

1403 Giới thiệu Hòa thượng Hoằng Tu và thiền đường chuyên tu ở Trung Quốc

1412 Từ Sắc giới trở lên bố thí là bệnh, tham lam bỏn sẻn là thức ?

1414 Hòa thượng Hư Vân nói tham thiền đến một lúc nào đó cần có con mắt kim cang

1415 Thắc mắc việc dầu của Phật bị chuột rúc vô trong Kinh Duy Ma Cật

1416 Con không hiểu sao Tổ Ưu Ba Cúc Đa đã kiến tánh còn bị lầm

1421 Ngài Đại Huệ bưng chén cơm không biết đưa vô miệng là biểu hiện của cái không biết chăng ?

1426 Tại sao ngài Đại Huệ mạt sát Mặc Chiếu Thiền ?

1430 Thắc mắc lời Phật nói sau khi vua A Xà Thế chứng quả Tu đà hoàn

1438 Thắc mắc sao ngài Hư Vân và ông lão làm đường đã kiến tánh rồi mà còn phải trắc nghiệm nhau

1439 A La Hán mê rượu phong tình, khởi niệm lui sụt thì bị rơi vào địa ngục ?

1449 Công án Quy Sơn và Hương Nghiêm

1464 Vua Khang Hi cũng bị đánh hương bảng khi phạm quy

1467 Tại sao Nguyệt Khê khán thoại đầu có hai năm thì kiến tánh ?

1483 Công án Nam Tuyền chém mèo và Cố Sơn tiêu ngược

1487 Có phải ngài Hám Sơn dạy đối với người nghiệp nặng nên vừa tham thiền vừa trì chú ?

1488 Thắc mắc về một câu niệm Phật súc miệng ba ngày của Tổ Triệu Châu

1501 Ngài Hư Vân ngài Lai Quả sao lại để tóc dài ?

1503 Sư tụng kinh Bát Nhã hàng ngày mà không hiểu

1506 Hiểu biết của mình về cái ngộ của Tổ sợ không đúng, xin chỉ dạy

1507 Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy A Nan thế nào con không hiểu ?

1509 Tại sao trong kim quan Phật duổi chân thị hiện chỉ một mình ngài Ca Diếp thấy ?

1513 Thắc mắc về thời gian đọa địa ngục của người phạm giới

1520 Vô tình thuyết pháp hữu tình nghe là thế nào ?

1535 Từ Bi và Bác Ái khác nhau thế nào ?

About Duy Lực Thiền

Tổ Sư Thiền do cố hòa thượng Thích Duy Lực hướng dẫn
Bài này đã được đăng trong Thầy Duy Lực giải đáp (Audio mp3). Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s