Monthly Archives: Tháng Hai 2018

ĐƯƠNG THỂ TỨC KHÔNG

Đương thể tức không nghĩa là gì ? Nhất thiết pháp đương thể tức không 一切法當體即空 nghĩa là trong tất cả các pháp, cái vật thể hiện tại đang là cũng là không có thật, chứ không phải đợi cho … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài viết | 10 bình luận

NGÓN TAY ĐÂM XUYÊN CỤC GẠCH (CHỈ CÔNG)

Tôi (tác giả Liêu Văn Vĩ) bỗng nhiên nhớ lại, năm 1985 mùa mai vàng nở, Hầu Hi Quý từng hiển lộ “chỉ công” tại một đại lâu ở Trường Sa, nhưng đó là lần biểu diễn công khai. Nhớ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà sau | Bình luận về bài viết này

Hầu Hi Quý biến cơ thể mình cao lớn lên

Tác giả sách Đông Phương Kỳ Nhân là Liêu Văn Vĩ đã chính mắt mục kích việc biến ra “cao thấp” của Hầu Hi Quý và kể lại như sau : “Tôi nghe nói anh có thể tùy ý làm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhà sau | 8 bình luận